Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Poświęcenie kościoła pw. bł. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu

2019-06-07
fot. Ewa Jankowska
- Trzeba nam wyjść z naszych komór celnych, trzeba przełamać uprzedzenie wobec Kościoła i przestać się przejmować tym, co powiedzą inni. Trzeba wyjść z komory, którą ukształtowały obiegowe opinie, uogólnienia, grzechy i złośliwości. Trzeba zwyczajnie poszukać Pana Jezusa – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystości konsekracji kościoła pw. bł. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu. Uroczystość odbyła się 7 czerwca w 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Toruniu, beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz powołania parafii pod jego wstawiennictwem.

Poświęceniu kościoła przewodniczył bp Wiesław Śmigiel.  Na uroczystości obecni również byli: emerytowany biskup toruński Andrzej Suski, biskup pomocniczy Józef Szamocki oraz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka.

W słowach wstępu proboszcz ks. kan. Ryszard Domin przedstawił dwudziestoletnią historię kształtowania się parafii oraz budowania świątyni. Wspomniał słowa patrona kościoła bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, które były duchowym przesłaniem na czas realizacji etapów budowy kościoła: „Przez krzyż cierpień i życia szarego, z Chrystusem, do chwały Zmartwychwstania”.

Bp Wiesław Śmigiel w homilii powiedział: - Jesteśmy dziś wezwani do radości, bo oto wspólnota parafii, której patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski poświęca kościół, który wznosiła przez lata, aby tutaj mógł zamieszkać Bóg ze swoim ludem. Dalej dodał: - Całe życie tej parafii będzie przepełnione obecnością patrona bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a zaraz obok niego będzie stał św. Jan Paweł II, bo ta świątynia będzie go przypominała. Jest to świątynia, która przypomina nam pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia, skąd jej kształt, przypominający papieski ołtarz - zaznaczył.

Nawiązując do odczytanej perykopy ewangelicznej o historii Zacheusza hierarcha zauważył, że Zacheusz był bardzo bogatym człowiekiem, a jednak czegoś mu brakowało. – W świecie materialnym można wiele kupić i pewnie Zacheusz mógł sobie pozwolić na kupno wszystkiego, ale gdzieś w jego głębi znajdowało się niezrealizowane pragnienie. Pewnie podświadomie odczuwał głód wiary, prawdy, miłości, a tego nie można kupić – dodał.
 


Zwracając uwagę, że Bóg zna każdego człowieka po imieniu podkreślił, że pragnienie spotkania z Jezusem było tak wielkie, że przezwyciężył wstyd, lęk przed opinią innych, przed drwiną i wspiął się na sykomorę. – Na drzewie już nie wyglądał jak urzędnik, celnik, bogacz, zwierzchnik celników, ale wyglądał jak prosty człowiek, odarty z zaszczytów i godności. Kiedy takim zobaczył go Chrystus zawołał bez wahania: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Jezus znał Zacheusza i zawołał go po imieniu, jak każdego z nas. Dla Boga nikt nie jest anonimowy lub mało ważny – mówił.

- Trzeba nam wyjść z naszych komór celnych, trzeba przełamać uprzedzenie wobec Kościoła i przestać się przejmować tym, co powiedzą inni. Trzeba wyjść z komory, którą ukształtowały obiegowe opinie, uogólnienia, grzechy i złośliwości. Trzeba zwyczajnie poszukać Pana Jezusa. Zacheuszki pokazują, że przychodząc do świątyni jesteśmy jak ów Zacheusz, wchodzimy na drzewo, czyli przełamujemy stereotypy, zostawiamy wszystkie uprzedzenia poza świątynią. Przychodzimy tutaj jako prości ludzie, bez zaszczytów, każdy jest taki sam, ukochany przez Pana Boga – zaznaczył bp Śmigiel.

Na zakończenie dodał, że cieszymy się z poświęcenia oraz namaszczenia kościoła i ołtarza, bo tutaj już zawsze Bóg będzie z nami. – Nasze pragnienie spotkania z Chrystusem będzie zrealizowane w Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej. Tutaj będziemy słuchali Słów Boga, będziemy doświadczali Jego łaski przez święte sakramenty, tu będziemy podchodzili do konfesjonału, aby spotkać się z Panem Jezusem miłosiernym. Do tej świątyni będziemy również przychodzili z naszymi problemami, pytaniami, jak do naszego domu, jak do dobrego ojca, który wysłucha, przygarnie, zrozumie, nawet kiedy inni ludzie już wydali wyrok. Tutaj będziemy nieustannie u siebie, w domu, u dobrego Boga – powiedział ksiądz biskup.

Po homilii odmówiono Litanię do Wszystkich Świętych, po czym miał miejsce obrzęd namaszczenia ołtarza oraz ścian. Następnie okadzono całą świątynię na pamiątkę ofiary Chrystusa. Diakoni nałożyli na poświęcony ołtarz obrusy liturgiczne, wniesiono świece, symbolizujące światło Chrystusa, kwiaty oraz dary ofiarne. Do parafii zostały uroczyście wniesione relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz św. Jana Pawła II.

Świątynia wybudowana została na planie ołtarza papieskiego z jego pielgrzymki do diecezji toruńskiej, jako wotum dziękczynne za wizytę.

Parafia pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu jest jedyną parafią w diecezji toruńskiej, która ma za głównego patrona tego błogosławionego, pochodzącego z niedalekiej Chełmży.
ej/Toruń/KAI

Zdjęcia, cz. 1 - fot. Renata Czerwińska

Zdjęcia, cz. 2 - fot. Ewa Jankowska
 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.