Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

2019-06-15
Fot. Małgorzata Borkowska
15 czerwca w kaplicy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla. W czasie Mszy św. zostały wprowadzone relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, polskiej pielęgniarki.

Mszę św. koncelebrowali kapelani grudziądzkiego szpitala: ks. kan. Andrzej Bartman, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia oraz ks. Stanisław Szczęsny. W Eucharystii uczestniczyli kapłani grudziądzkich dekanatów, siostry zakonne, wojewoda kujawsko-pomorski, dyrektor szpitala, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny i pacjenci.

Bł. Hanna Chrzanowska swoją posługę realizowała przed oraz po II wojnie światowej. Może być wzorem dla młodych dziewcząt, do wykonywania zawodu pielęgniarki. Ściśle współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą w duszpasterstwie służby zdrowia. Obecnie w kaplicy na stałe zainstalowane są zarówno relikwie św. Jana Pawła II jak i bł. Hanny Chrzanowskiej.

- Te relikwie, to jest też taka pomoc dla chorych. Pomagają w uświadomieniu sobie naszej roli
w Kościele, iż mamy się uświęcać. Patronom kaplicy udało się w sposób doskonały zrealizować ideały, jakimi kierowali się w życiu. Bł. Hannie Chrzanowskiej udało się to w środowisku ludzi chorych, w środowisku medycznym – powiedział bp Wiesław Śmigiel.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.