Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zbliża się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

2006-04-30
X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej pod patronatem ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ma już za sobą etap szkolny i diecezjalny.

Do konkursu przystąpili uczniowie z 12 szkół średnich z I, III, V, VIII, X, XII LO w Toruniu; z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu oraz z Zespołu Szkół Rolniczych, z Zespołu Szkół Zawodowych, i LO w Brodnicy, z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Z etapu szkolnego do diecezjalnego zakwalifikowało się 30 uczniów, przygotowywanych pod opieką katechetów: ks. Piotra Sułkowskiego, ks. Wojciecha Murawskiego, ks. Andrzeja Kowalskiego, ks. Mariusza Kowalskiego, ks. Grzegorza Kopeć, s. Augustyny (józefitki) oraz Zofii Bańdur, Agnieszki Morisson, Katarzyny Rybickiej, Danuty Włoczewskiej, Dariusza Gejdy, Doroty Dziadoń, Piotra Karpina, Krzysztofa Klimaszewskiego i Katarzyny Gnadkowskiej.

Etap diecezjalny przebiegał w formie pisemnej dla wszystkich uczestników i ustnej, w której według regulaminu brało udział siedmiu najlepszych. Po części ustnej wyłoniono trójkę laureatów. Wśród siódemki najlepszych, w kolejności zdobytych punktów po części pisemnej konkursu, znaleźli się następujący uczniowie: Agnieszka Mańska z I LO w Toruniu (katecheta ks. Piotr Sułkowski), Rafał Stzelka z V LO w Toruniu (katechetka Katarzyna Rybicka), Rafał Kaniecki z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu (katechetka Zofia Bańdur), Krzysztof Lisiecki z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (katecheta ks. Grzegorz Kopeć), Kamil Pańkowiec z I LO w Toruniu (katechetka Katarzyna Rybicka), Szymon Karbowski z XII LO w Toruniu (katecheta Dariusz Gejda) i Patryk Soliński z Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (katecheta Krzysztof Klimaszewski). W wytypowaniu laureatów brano pod uwagę tylko wynik odpowiedzi ustnych. Laureatami zostali: Agnieszka Mańska, Rafał Kaniecki i Patryk Soliński. Etap Ogólnopolski odbędzie się 5 i 6 czerwca br. w Niepokalanowie.

Pragniemy serdecznie podziękować wyżej wymienionym katechetom za zainteresowanie uczniów konkursem, a uczniom za wkład pracy, wnikliwe wczytanie się w słowa Pisma Św., zwłaszcza w pisma Janowe, które były tematem tegorocznego Konkursu. Jednocześnie bardzo dziękujemy dyrekcji I LO w Toruniu za udostępnienie auli szkoły na przeprowadzenie części pisemnej etapu diecezjalnego i za gościnność. Dziękujemy za życzliwość Wyższemu Seminarium Duchownemu w Toruniu oraz klerykom: Krzysztofowi Kiełpińskiemu, Krzysztofowi Foligowskiemu, Michałowi Marony i Mariuszowi Wojnowskiemu za udział w pracach komisji etapu diecezjalnego, dziękujemy ks. prał. Andrzejowi Wawrzyniakowi za przewodniczenie w Komisji etapu diecezjalnego konkursu.

Grażyna Wiśniewska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.