Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Lisewie uczcili Matkę Bożą

2008-08-24
fot. Spotkanie kończy Droga Krzyżowa / Tomasz Kowalski
Kolejny już odpust matki Bożej śnieżnej przeszedł do historii. W tym roku święto trwało 4 dni i zgromadziło u stóp Maryi rzesze wiernych. Wstępne uroczystości rozpoczęły się 4 sierpnia kompletą o godz. 21. Później wierni modlili się przed cudownym obrazem matki Bożej. O godz. 23 na Kalwarii odprawiono Lisewskie dróżki maryjne, a o 24 ks. prał. Gerard Gromowski sprawował Mszę św. w intencji parafian.

Fot.2. Wierni odmawiają dziesiątek Różańca na rozpoczęcie sztafety różańcowej

W święto Matki Bożej Śnieżnej 5 sierpnia do Lisewa przybyli przedstawiciele Żywego Różanca z całej diecezji. Kulminacyjnym punktem obchodów była Msza św., której przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. Na uroczystość przybyło 65 kapłanów. W trakcie ofiarowania przedstawiciele kół Żywego Różańca składali na ręce Biskupa Andrzeja znaki przyjaźni dla Wyższego Seminarium Duchownego. Te znaki to ofiary pieniężne, które przeznaczone zostaną na funkcjonowanie seminarium. Słowa wdzięczności za wieloletnie wsparcie materialne i duchowe wyraził wicerektor seminarium ks. dr Marcin Staniszewski. Podczas Mszy św. Biskup Andrzej przekazał na ręce ks. prał. Gerarda Gromowskiego 20 papieskich różańców (14 od Jana Pawła II i 6 od Benedykta XVI). Trafią one do róż różańcowych i przechodzić będą od róży do róży w ramach tzw. sztafety różańcowej. Modlitwa różańcowa – jak podkreślił Pasterz diecezji – jest niezwykle potrzebna Kościołowi. Po zakończeniu liturgii nastąpiła przerwa na poczęstunek. Następnie ks. prał. Gerard Gromowski odprawił nabożeństwo Drogi Krzyżowej na lisewskiej Kalwarii.

6 sierpnia odprawiono Nieustającą Nowennę do Matki Bożej. W tym dniu do sanktuarium pielgrzymowała brać strażacka. Uroczystości odpustowe zakończyły się 7 sierpnia. W tym dniu została odprawiona Msza św. w intencji ludzi chorych.

Już po raz kolejny miejscowa wspólnota wiernych, wraz ze swoimi kapłanami, pokazała, jak wiele serca i wysiłku potrafi włożyć w przygotowanie uroczystości. Wymaga to wiele trudu. Jest to jednak trud, który nigdy nie idzie na marne i zawsze przynosi dobre, duchowe owoce.

Ks. Piotr Ordon

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.