Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Zamku Bierzgłowskim

2019-07-11
11 lipca w Zamku w Bierzgłowskim odbył się Dzień Wspólnoty Ruchu-Światło Życie. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bp Józefa Szamockiego

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca trwa I turnus rekolekcji Ruchu Światło-Życie filii pelplińskiej. Na Dzień Wspólnoty do podtoruńskiego Zamku Bierzgłowskiego przyjechały grupy przeżywające swoje rekolekcje oazowe m.in. z diecezji toruńskiej, bydgoskiej, włocławskiej, warszawsko-praskiej, elbląskiej i pelplińskiej.

Na rozpoczęcie Mszy św. bp Józef Szamocki wyraził radość z tego, że spotkanie, po wielu latach, znów odbywa się w naszej diecezji: - Jest taki moment w formacji oazowej, że Duch Święty zwołuje wszystkich do jednego miejsca. Spotykamy się dziś na zamku bierzgłowskim. Myślę, że ten zamek chce być zdobywany, przez takich ludzi, którzy kochają Pana Jezusa, chcą się do Niego upodabniać, czynić Jego dobra na ziemi, przedłużać tę tajemnicę zbawienia, aby ją nieść do swoich środowisk.
Przypomniał, że tego dnia w Kościele obchodzi się święto św. Benedykta, Patrona Europy, który mocno zasłużył się, aby wieść o Chrystusie niosła się po całym świecie.

W homilii bp Szamocki mówił o miłości, będącej językiem, który może połączyć i pojednać wszystkich ludzi na ziemi. Bożą miłość możemy zobaczyć w drugim człowieku i też jemu o niej przekazywać. Ksiądz Biskup polecił, że warto „tak się zakochać w Panu Jezusie, że niezależnie od wieku, o tym opowiadać całym swoim życiem”. Jest to możliwe jeśli przyjmiemy moc Ducha Świętego, którą Bóg nas obdarowuje każdego dnia. Dodał, że niezmiernie ważna jest ofiarna służba w Kościele, ponieważ, jest on „przedłużeniem obecności Pana Jezusa pośród nas”.

Na zakończenie zaznaczył, że w Kościele doświadczamy miłości Pana Boga. – Kiedy jest nam nieraz trudno, czujemy się osamotnieni, ogarniają nas mroki, ciemności, słabości czy grzechy, to ważne, byśmy odkryli, że czeka na nas wspólnota Kościoła, w której jest Boża miłość - mówił.

W darach ofiarnych każda z przybyłych wspólnot przyniosła zapaloną świecę oraz chleb, symbole oazowe.

Po liturgii miał miejsce czas świadectw, w których uczestnicy dzielili się doświadczeniami minionych dni rekolekcji, które przeżywali na różnych stopniach.

Tekst i zdjęcia: Ewa Jankowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.