Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto miłości małżeńskiej

2019-07-13
fot. Ewa Jankowska
W kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie w nocy z 12 na 13 lipca sprawowana była Msza św. w intencji małżonków oraz narzeczonych

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się adoracją Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Rozważania, opowiadające historię miłości Zelii i Ludwika Martin, którzy przed 161 laty zawarli sakrament małżeństwa, przygotowała wspólnota Domowego Kościoła. W litanii do świętych małżonków zebrani polecali swoje rodziny i wszystkie sprawy, z którymi przyszli tej nocy do świątyni.

Zelia i Ludwik Martin jako żona i mąż, matka i ojciec, całym życiem dążyli do świętości.
18 października 2015 r. na zakończenie Zwyczajnego Synodu na temat rodziny ich wspólnej kanonizacji dokonał Ojciec Święty Franciszek.

Mszy św. w Grębocinie przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Leszek Stefański, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach.

Kaznodzieja, podając przykłady relacji międzyludzkich, pokazał, że sakrament małżeństwa jest odtworzeniem relacji miłości Jezusa-Oblubieńca do Kościoła-Oblubienicy. - Kościół uczy, że łaska małżeństwa działa w więzi. Tak jak Chrystus jest związany z Kościołem, tak moc małżeństwa realizuje się w więzi między małżonkami – zaznaczył. Bardzo ważne jest, aby te więzi rozwijać i pielęgnować.

Ks. Stefański podkreślił, że sakrament małżeństwa działa w wyrażaniu więzi. - Za każdym razem, gdy małżonkowie wiążą się ze sobą, jedno drugie poznaje, kiedy następuje współbicie serca, kiedy myślą o drugim, zasiadają do wspólnego stołu, a nawet współżyją - to jest obecność Pana Boga w sakramencie małżeństwa – podkreślił.

Zwrócił uwagę na przykład świętych Zelii i Ludwika Martin. Ich miłość wyrażała się w najmniejszych gestach dobroci i wzajemnej życzliwości.
- Za każdym razem, gdy wasza więź staje się silniejsza i odżywa, w tym uobecnia się i działa sakrament małżeństwa, Bóg jest w tym obecny – zakończył.

Podczas liturgii pary małżeńskie w obecności kapłana i diakonów odnowiły sakramentalną przysięgę.

Na zakończenie Eucharystii wierni zostali pobłogosławieni relikwiami świętych Zelii i Ludwika Martin, patronów małżonków.

Tekst i zdjęcia: Ewa Jankowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.