Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Parafialne spotkanie przy ognisku

2008-08-24
fot. Zebrani na ognisku spędzili czas w miłej atmosferze
W niedzielne popołudnie 27 lipca już po raz 16. odbyło się ognisko zorganizowane przez Akcję Katolicką przy parafii św. Katarzyny w Wielkiem Czystem. Spotkanie miało miejsce na boisku przy Szkole Podstawowej w Małem Czystem. Członkowie Akcji Katolickiej pod przewodnictwem prezes Barbary Ogonowskiej zadbali o „ducha, dobry humor i ciało” uczestników.
Ognisko rozpoczął proboszcz ks. Kazimierz Zadurski, życząc wszystkim miłego spędzenia czasu z modlitwą i zabawą. Pierwsza część spotkania upłynęła na modlitwie różańcowej, którą prowadzili członkowie Akcji Katolickiej, zawierzając Maryi wspólne intencje. O oprawę muzyczną zadbał Marek Ląkiert, którego zespół uprzyjemniał czas.


Drugą część ogniska stanowiły przeróżne konkurencje sportowe i konkursy. Promując zdrowy styl życia, organizatorzy zachęcali do udziału w atrakcjach, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Największe emocje panowały podczas konkursu rodzinnego, kiedy to drużyny musiały przekazywać sobie piłkę bez użycia rąk po uprzednim pokonaniu wytyczonej trasy biegu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja rzutu beretem, w której brały udział babcie. Również dzieci znalazły dla siebie ciekawe konkursy i zabawy. Interesującą konkurencją było zareklamowanie spędzenia wakacji w trzeźwości. Każdy, kto brał udział w zawodach, otrzymał nagrody. Tę część spotkania przygotowały oraz przeprowadziły Grażyna Lakiert i Małgorzata Żebrowska.

Organizatorzy, dbając o przyjemności dla ciała, częstowali domowym ciastem i kawą, a na grillu czekały kiełbaski i boczek. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i przyjęliśmy błogosławieństwo udzielone przez Księdza Proboszcza.

Tak jak co roku, zorganizowanie spotkania parafialnego było możliwe dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspomogli Akcję Katolicką. Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do zorganizowania ogniska. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali nas w organizacji spotkania, składamy serdeczne Bóg zapłać! Specjalne podziękowania składamy Wiolecie i Piotrowi Augustyniakom za 4-letnią gościnę w swoim ogrodzie podczas poprzednich imprez oraz dyrektor Ilonie Krzywdzińskiej za udostępnienie terenu przy szkole oraz budynku. Do zobaczenia za rok.

Małgorzata Żebrowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.