Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne Dni Młodzieży w Hartowcu - sobota

2019-07-21
Od 18 do 21 lipca trwają w Hartowcu Diecezjalne Dni Młodzieży. Spotkanie skupia blisko 250 młodych ludzi, którzy wraz z opiekunami, duszpasterzami, siostrami zakonnymi i klerykami spędzają wakacyjny czas na pogłębianiu swojej wiary. Podczas konferencji rozważają temat sakramentu namaszczenia chorych. Tegoroczne hasło DDM to: Przyjdźcie do Mnie wszyscy… (Mt 11,28). Organizatorem spotkania jest Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej „Kotwica” i parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hartowcu.

Mszy św. w sobotnie południe 20 lipca przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. W homilii nawiązał do czytań biblijnych przeznaczonych na ten dzień. Mówił o wędrówce Izraelitów do ziemi obiecanej, która składała się z wielu etapów, ale pierwszym z nich było wyruszenie w drogę. - Żeby wyjść, najpierw trzeba podjąć decyzję, ona jest niezwykle trudna. Człowiek przyzwyczaja się do swojego życia, a kiedy wpadnie w grzech, to wydaje mu się, że jest to najlepsza sytuacja na świecie – podkreślił.
 


Hierarcha zauważył, że sam Bóg nazwał siebie Drogą, Prawdą i Życiem. Zaznaczył, że „Bóg udzielając nam daru życia zaprosił nas do wędrówki, a w podróży okazuje się, że aby ją dobrze odbyć potrzeba nieustannego wysiłku. Nie ulega wątpliwości, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, to dotyczy wszystkiego”.

Bp Śmigiel podkreślił, że na drodze do zbawienia czeka nas wiele przeciwności i nie mamy wiedzy, co nas czeka. - Bóg Izraelitom nie daje pewności, że ich droga będzie prosta, że nie będzie przeszkód na tej drodze. My, kiedy ruszamy w drogę też nie otrzymujemy od Boga zapewnienia, że wszystko będzie idealnie. Po ludzku nawet nie wiemy, czy wszystko dobrze się skończy. Wiemy jedno, jeśli Bóg będzie blisko nas, a my będziemy działali według Jego przykazań i tego, co nam podpowiada, to ostatecznie On nas na pewno doprowadzi do nieba i pozwoli, byśmy byli członkami Królestwa Bożego, tego jesteśmy absolutnie pewni - mówił. Jednak Bóg nie pozostawia nas samych z wątpliwościami i kryzysami, które pojawiają się na drodze. Hierarcha dodaje, że „jedynym zapewnieniem, jakie daje nam Bóg, jest zapewnienie o Jego obecności, czuwaniu, nieustannym byciu z nami. Jego obecność nie zastąpi naszego trudu i wysiłku podróży, nie ustrzeże nas przed upadkami i błędami, jednak pokusą jest niewyruszenie w podróż i myślenie, że przeszkody, które będą na drodze, są tak potężne, że nie warto podejmować wysiłku”.

Ksiądz Biskup przestrzegał, że często za późno przychodzi nam refleksja o tym, by zmienić swoje życie. Każda zmiana w życiu łączy się z podjęciem decyzji i odpowiedzialności, a to w dzisiejszych czasach przychodzi nam to z wielkim trudem. Jednak „Pan Bóg w swoim miłosierdziu nieustannie staje na naszej drodze i podpowiada nam, że to jest właśnie ten moment, kiedy mamy zmienić swoje życie”. Bóg jest większy niż wszelkie zło i nasze złe uczynki.

Młodzi ludzie często są pełni lęku o to, co czeka ich w przyszłości, o swoje możliwości i o to, czy podołają poleconym im zadaniom. Bp Śmigiel zaznaczył, że w dzisiejszych czasach „jedną z pokus, którą próbuje atakować nas zły duch jest pokusa pozostania na miejscu, niepodjęcia życia, lęku przed nim”. Widać to w spadku powołań, niepewności i odkładaniu decyzji o tym, jak ma wyglądać życie na przyszłość.

Na zakończenie biskup toruński przypomniał, że każdy człowiek na drodze swojego życia może posilać się chlebem żywym – Ciałem Chrystusa, które da mu siły do pokonywania przeszkód i będzie wzmacniało w czasie prób i niepewności.

ej/Toruń/KAI

Zdjęcia: Ewa Jankowska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.