Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Toruńskie Słoneczka w Hartowcu

2008-10-21
W dniach 25-29 sierpnia schola parafialna „Toruńskie Słoneczka” z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu rozwijała swoje talenty podczas pobytu w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w Hartowcu. Hasłem przewodnim pobytu były słowa modlitwy: „Panie, uczyń mnie lampą, sam się spalę, lecz dam światło innym”.

W drodze do Hartowca zatrzymaliśmy się w Brodnicy, aby podziwiać piękno oraz poznać historię kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Przebywając na malowniczym Pojezierzu Mazurskim, wyruszyliśmy na spacer leśną trasą tzw. Leśną Ścieżką Edukacyjną – Uroczysko Katlewo, gdzie wzbogaciliśmy wiedzę o wiele cennych przyrodniczych informacji. Tego samego dnia udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lipach k. Lubawy, gdzie Mszę św. Odprawił organizator i pomysłodawca naszego wypoczynku ks. Andrzej Kusiński. Gościliśmy również w parafii pw. św. Jana i Michała Archanioła w Lubawie, zdobywając informacje na temat historii kościoła. Trzeciego dnia pobytu na Mazurach odwiedziliśmy Iławę, odbywając rejs statkiem „Ilavia” po malowniczym Jeziorku – najdłuższym jeziorze w Polsce. Następnego dnia odwiedziliśmy grunwaldzkie pola, gdzie pod kierunkiem przewodnika podążaliśmy śladami zwycięskiej bitwy z Krzyżakami stoczonej w 1410 r. Pośród wspólnych wycieczek, zabaw i śpiewu nie mogło zabraknąć czasu na Eucharystię i Adorację Najświętszego Sakramentu.

Niestety, co dobre, szybko się kończy i w piątek 29 sierpnia trzeba było wrócić do Torunia. Na zakończenie ks. Andrzej odprawił Mszę św. w sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Szczególną wdzięczność wyrażamy dla gospodarza ośrodka – ks. Sławomira Skonieczki, który cierpliwie znosił głośne śpiewy i dzięki któremu spędziliśmy kilka wspaniałych dni w przytulnym domu rekolekcyjnym w Hartowcu, który wszystkim bardzo polecamy.
Dziękujemy także z całego serca ks. Andrzejowi oraz opiekunom – klerykowi Kamilowi Pańkowcowi, Iwonie Talarek, Katarzynie Gulczyńskiej, Anecie Gwiaździńskiej.

Justyna Falęcikowska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.