Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Warsztaty tworzenia szopek bożonarodzeniowych

2019-08-10
Bractwo Toruńskich Belenistów działające przy Wydziale Teologicznym UMK zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kursie budowy szopek bożonarodzeniowych, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 2 września 2019 roku.

Celem warsztatów jest pokazanie tradycji i specyfiki szopek w stylu hiszpańskim oraz wykonanie przez uczestników własnej prostej szopki według standardowego wzoru.
Warsztaty przeznaczone są dla osób w różnym wieku (dzieci pod opieką dorosłych), które chcą poznać coś nowego, utalentowanych plastycznie i tych, którzy talentów jeszcze nie odkryli.

Będziemy posługiwać się lekkimi materiałami i prostymi narzędziami. Wystarczy zapał i determinacja. Zapraszamy w szczególności osoby, które w parafiach pracują z młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi a także te, które są odpowiedzialne za wystrój świątyni, przygotowanie Żłóbka czy Grobu Pańskiego.

Adepci kursu otrzymają dyplomy i, jeżeli zechcą, dołączą do Bractwa Toruńskich Belenistów, gdzie będą mogli dalej rozwijać swoje rzemiosło i tworzyć szopki toruńskie.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Derkowska-Rybicka – koordynator BTB (e-mail, telefon 608 502 844).

Mamy nadzieję, że udział w warsztatach da uczestnikom radość wspólnej pracy twórczej na chwałę Pana. Zapraszamy do wspólnego działania.

ks. dr hab. Piotr Roszak
Opiekun Bractwa Toruńskich Belenistów

Ewa Derkowska-Rybicka
Koordynator Pracowni Szopek
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.