Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust Matki Bożej Łąkowskiej

2019-08-31
Kustosz sanktuarium MB Łąkowskiej ks. kan. Zbigniew Markowski zaprasza na rekolekcje, które poprowadzi ks. kan. Piotr Nowak, proboszcz parafii w Boleszynie oraz na doroczny odpust ku czci Matki Bożej. Sumie odpustowej 8 września o godz. 11.30 przewodniczyć będzie bp Józef Szamocki.

Program rekolekcji i obchodów ku czci Matki Bożej Łąkowskiej:

4 września
ŚRODA: „Maryja napełniona Duchem Świętym”


16.30 – Nieszpory do Najświętszej Maryi Panny w Bazylice
16.50 – Procesja z kopią Matki Bożej Łąkowskiej nad rzekę Drwęcę i przepłynięcie do Łąk Bratiańskich
18.00 – Msza św. w Łąkach z błogosławieństwem pojazdów
- procesja Łąkowska z Orkiestrą i z modlitwą różańcową (przynosimy świece i lampiony)

5 września
CZWARTEK: „Duch Święty łączy nas we wspólnotę Kościoła”


6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.30 – Msza św. z nauką
8.00 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych
18.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem wdów, wdowców i samotnych
20.00 - APEL MARYJNY WSZYSTKICH STANÓW, ZAKŁADÓW PRACY I INSTYTUCJI ORAZ WSPÓLNOT DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

6 września
PIĄTEK: „Duch Święty przekonuje świat o grzechu”


6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.30 – Msza św. z nauką
8.00 – Msza św. z nauką
8.30 – 10.00 - Spowiedź odpustowa
10.00 – Msza św. z nauką              
16.30 – 18.00 - Spowiedź odpustowa
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 - APEL MARYJNY Z UDZIAŁEM PIELGRZYMÓW

7 września
SOBOTA: „O Stworzycielu Duchu przyjdź”


10.00 - Msza św. dla małżonków z odnowieniem ślubów małżeńskich i błogosławieństwem dla Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa i 60-lecie małżeństwa
18.00 – Msza św. dla małżonków z odnowieniem ślubów małżeńskich
21.00 – Procesja Różańcowa wokół Bazyliki (przynosimy świece)
22.00 – Czuwanie młodzieży
23.00 – Modlitwy za zmarłych
24.00 – Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy tutaj pracowali.
1.00-6.00 – Nocne czuwanie

8 września
NIEDZIELA - ODPUST PARAFIALNY NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


7.00, 8.30 - Msze św. z nauką
9.30 - powitanie pielgrzymów
10.00 - Msza św. z nauką
11.30 – SUMA ODPUSTOWA POD PRZEWODNICTWEM BPA JÓZEFA SZAMOCKIEGO
15.00 –  Specjalne błogosławieństwo bpa Józefa dla  niemowląt i dzieci przedszkolnych (kwiatki dla Matki)
16.30 – Msza św. dla młodzieży szkolnej, studiującej i pracującej z ofiarowaniem MB Łąkowskiej
18.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji

Ks. kan. Zbigniew Markowski
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.