Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bóg błogosławił ziemia plon wydała

2008-10-21
fot. Błogosławieństwo chleba przyniesionego przez starostów / Aleksandra Wojdyło
Od kilku lat ostatnia niedziela sierpnia jest dniem diecezjalnego dziękczynienia za plony. Nie tylko rolnicy składają swoje podziękowanie Panu Bogu za plony i błogosławieństwo w pracy na roli, ale również za chleb powszedni dziękują wszyscy, którzy z pracy rolnika korzystają.

Fot. 2. Mary Kanini z Kenii w rozmowie z bp. Andrzejem Suskim

Tegorocznymi gospodarzami diecezjalno-samorządowych dożynek byli: proboszcz parafii św. Mikołaja w Chełmży – ks. inf. Zygfryd Urban, burmistrz miasta Chełmży Jerzy Czerwiński, wójt gminy
Chełmża Jan Czarnecki oraz diecezjalny duszpasterz rolników – ks. Zbigniew Gański.

Od godzin południowych na rynku chełmżyńskim gromadziły się delegacje z wieńcami dożynkowymi. Stamtąd – przy marszowych dźwiękach granych przez orkiestrę Big-Band Kamerton z Chełmży, poprowadzony przez poczty sztandarowe – kolorowy korowód przemaszerował do konkatedry.

Centralną częścią święta była Msza św. Pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, którą koncelebrowali dekanalni duszpasterze rolników oraz kapłani dekanatu chełmżyńskiego.

– Dawcą wszystkiego jest Pan, dlatego podstawowym elementem jest dziękowanie Jemu za plony – mówił w powitaniu do uczestników ks. inf. Zygfryd Urban, proboszcz parafii św. Mikołaja w Chełmży. Następnie, w imieniu władz samorządowych, burmistrz miasta Chełmży Jerzy Czarnecki przywitał Księdza Biskupa, kapłanów, starostów dożynkowych, wicewojewodę Dariusza Kurzawę, przedstawiciela sejmiku województwa kujawsko- -pomorskiego Ryszarda Bobera, samorządowców gmin sąsiednich, przedstawiciela Izby Rolniczej Tadeusza Ziółkowskiego, dyrektora ODR w Minikowie Antoniego Lewandowskiego, gości z diecezji oraz wszystkich uczestników. Podkreślił, że jest to zaszczyt dla miasta i gminy Chełmży współorganizować takie rolnicze święto.

Starostami dożynek diecezjalno-samorządowych byli Andrzej i Ewa Kwiatkowscy, mieszkańcy Nowej Chełmży. Oboje z wykształcenia są rolnikami i wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Wychowują trzech synów: 19-letniego Rafała (absolwenta liceum), 17-letniego Dariusza (licealistę) oraz 5-letniego Łukasza. Starostowie od 1989 r. prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 53 hektarów. Ich gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Uprawiane są zboża, trawa i gorczyca. Przy gospodarstwie prowadzona jest działalność gospodarcza – Przedsiębiorstwo Nasienne AGRED, które prowadzi sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sprzedaż pasz oraz koncentratów. W najbliższych planach rozwojowych gospodarstwa planują powiększyć areał uprawowy, rozbudować bazę magazynową oraz poprawić agrotechnikę upraw polowych. Rodzina Kwiatkowskich kultywuje tradycje rodzinne, jak obchodzenie kolejnych rocznic urodzin poszczególnych członków rodziny, celebruje święta religijne zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego, organizuje wyjazdy rodzinne, spotkania oraz bierze udział w wydarzeniach i uroczystościach gminnych. Starostów rekomendował Wójt Gminy Chełmża.

W ceremonii wręczenia chleba uczestniczyli: Ksiądz Biskup, starostowie dożynek oraz władze samorządowe. Starostowie, składając na ręce Biskupa Andrzeja bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna, prosili o błogosławieństwo i przekazanie do sprawiedliwego podziału. Następnie Ksiądz Biskup – po wypowiedzeniu słów błogosławieństwa chleba jako symbolu życia, Ojczyzny, wspólnoty i ludzkiej pracy – przekazał go na ręce przedstawicieli władz samorządowych. Jak każe staropolska tradycja, samorządowcy ucałowali chleb i złożyli go na ołtarzu.

W homilii Biskup Andrzej analizował fragmenty Pisma Świętego mówiące o chlebie i zwrócił uwagę na wartości ewangeliczne „owocu ziemi i pracy rąk ludzkich”. – Człowiekowi, oprócz chleba, podstawowego pożywienia, potrzebna jest silna wiara w Boga. Wtedy będzie silny, nie popadnie w cywilizacyjne zniewolenia, problemy i nie będzie zagubiony – podkreślał Ksiądz Biskup. – Aby w pełni móc cieszyć się z plonów ziemi, potrzeba nam nauczyć się dzielić tymi darami i chlebem z innymi potrzebującymi – dodał. Za Janem Pawłem II powtórzył słowa oddające hołd ciężkiej pracy rolnika i jego miłości do ziemi, ziemi jako ojcowizny i ziemi jako ojczyzny. – Praca rolnika jest ciężka, ale
nie ma rzeczy wielkich bez poświęcenia i ofiary. Bez wyrzeczenia i ofiary nie będzie pięknej Polski – mówił. Wypowiedział cenną uwagę, że w Królestwie Chleba panuje jedność i ci, którzy mają czyste ręce i odrzucają zło, mogą zasiąść przy stole Chrystusa. Zdaniem o wielkim znaczeniu – czyńcie sobie ziemię poddaną – Biskup Andrzej zakończył dożynkową homilię.

W procesji rolnicy w darze składali owoce swojej pracy. Przedstawiciele dekanatów: radzyńskiego – świece (znak światłości Boga), chełmżyńskiego – kwiaty (które są ozdobą naszych świątyń i domów), unisławskiego – owoce i warzywa (dziękując za dar pogody), lubawskiego – przetwory owocowe (aby dawały zdrowie i siłę wszystkim spożywającym), chełmińskiego – wypieki (aby osładzały wszystkim życie codzienne), działdowskiego – wędliny (dziękując Bogu za ochronę zwierząt przed chorobami), łasińskiego – miód, przetwory owocowe i warzywne (dziękując za ochronę sadów i warzywników), brodnickiego – własne wyroby ekologiczne (wyprodukowane w zgodzie z Bogiem i przyrodą), lidzbarskiego – pieczywo (dziękując za ochronę ziemi przed klęskami). Przedstawiciele parafii św. Marcina w Sarnowie złożyli dar dla Biskupa Andrzeja.

Wszystkie przyniesione do kościoła wieńce żniwne Ksiądz Biskup pobłogosławił. Uczestnicy Mszy św. Odmówili Akt zawierzenia rolników Matce Bożej. W szczególny sposób dziękowano za Jej
macierzyńską opiekę, jaką otacza wierny lud rolniczy w naszym kraju oraz za tegoroczne plony naszej ziemi. Tej, która wydała najlepszy Owoc – Chrystusa, zawierzono wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, Kościoła katolickiego w Polsce, duszpasterzy i przewodników duchowych, polską wieś, z jej całym dziedzictwem katolickim i narodowym, instytucje i organizacje rolnicze oraz ich działania na rzecz rozwoju rolnictwa, wszystkich, którzy podejmują trud integracji wsi i małych miast zgodnie z Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego oraz tych, którzy troszczą się o godność człowieka, o ducha miłości, wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Przedstawiciel Diecezjalnego Duszpasterstwa Rolników Stanisław Kołodziej odczytał list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników diecezjalno-samorządowego dziękczynienia za plony. Mając w pamięci trudny czas, niesprzyjającą pogodę i klęski żywiołowe, od suszy, przez powódź, aż do trąby powietrznej, Prezydent dziękował rolnikom za trudną pracę i odpowiedzialność za żywienie naszego narodu.

– Opatrzności Bożej dziękujemy za dary ziemi, za pochylenie się Niebios nad ziemią, aby wydała plon obfity, a rolnikom za podjęcie współpracy z Bogiem w dziele stwórczym, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego – powiedział diecezjalny duszpasterz rolników ks. Zbigniew J. Gański. Podziękował Biskupowi Andrzejowi za przewodniczenie Mszy św., za wygłoszone Słowo Boże, za życzliwość względem ludzi pracujących na roli i duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej. Podziękował ks. inf. Zygfrydowi Urbanowi i jego wikariuszowi ks. Markowi za współorganizację diecezjalnego święta oraz dekanalnym duszpasterzom rolników, współorganizatorom tegorocznych dożynek diecezjalno-samorządowych: burmistrzowi miasta Chełmży Jerzemu Czerwińskiemu, wójtowi gminy Chełmża Jackowi Czarneckiemu oraz ich współpracownikom, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu za list skierowany do organizatorów i uczestników święta, przybyłym gościom, władzom samorządowym rejonu, starostom dożynek – Andrzejowi i Ewie Kwiatkowskim, delegacjom z
wieńcami żniwnymi i z darami ofiarnymi, służbie liturgicznej, orkiestrze, chórowi oraz przedstawicielom Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej.

Mszę św. uświetnił parafialny chór św. Cecylii pod batutą Alfonsa Dorawy, obchodzącego tym dniu 50-lecie swojej pracy organistowskiej w parafii chełmżyńskiej.

Po Mszy św. na placu w ogrodach plebanijnych nad jeziorem rozpoczął się blok imprez artystycznych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników również poczęstunek. Wszystkie wieńce brały udział w konkursie, w którym brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność pomysłu, zgodność przedstawionych treści z charakterem współczesnego święta dziękczynienia za plony, ujęcie treści religijnych i narodowych, walory estetyczne i użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem dziękczynienia za plony: kłosów, ziaren, owoców, warzyw, kwiatów.

Komisja w składzie: Urszula Meszyńska i Teresa Nowicka (z Urzędu Miasta Chełmży), Justyna Błaszczak i Małgorzata Górecka (z Urzędu Gminy Chełmża) oraz Regina i Sabina Gargol (z
Duszpasterstwa Rolników) najwyżej oceniła wieńce z parafii Ryńsk (I miejsce), z parafii w Grodzicznie (II miejsce) oraz parafii w Wąbrzeźnie (III miejsce). Delegacje z tych trzech parafii wraz z wieńcami reprezentowały naszą diecezję podczas Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Duszpasterstwo Rolników. Na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta Big-Band Kamerton z Chełmży, chór św. Cecylii z Chełmży pod dyrekcją Alfonsa Dorawy. Chór międzyszkolny z SP w Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach. Dużo oklasków zebrał zespół „Hukana Matata”, prezentujący muzykę religijną z Kenii. Kenijka z tego zespołu zadedykowała Księdzu Biskupowi hymn ku czci Maryi zaśpiewany w języku suahili. Na koniec na scenie prezentowali się młodzi laureaci przeglądów i konkursów pieśni religijnych.

 

 

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.