Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Misje Święte w katedrze pw. Świętych Janów

2019-09-29
Od 15 do 22 września w parafii katedralnej śś. Janów trwały Misje Święte. Ich zwieńczeniem było ponowne wprowadzenie do Bazyliki Katedralnej figury Matki Bożej z Lourdes, czczonej tu od dziesięcioleci.

Misje Święte prowadził ks. Jan Dobosiewicz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Przez kolejne dni głosząc Słowo Boże, sprawując sakramenty i przewodnicząc wspólnym modlitwom umacniał wiarę wspólnoty katedralnej i naszych sympatyków.

Misje Święte przygotowały naszą parafię do odnowienia kultu Matki Bożej z Lourdes. W sobotę 21 września figura Najświętszej Maryi Panny, Uzdrowienia Chorych, została wprowadzona do świątyni. Proboszcz parafii katedralnej, ks. prał. Marek Rumiński, powitał Maryję wyrażając radość z ponownego Jej zawitania w parafialnej wspólnocie. Po Mszy św. ze śpiewem i modlitwą czciciele Matki Bożej wyruszyli z Jej wizerunkiem w procesji różańcowej dookoła kościoła.

Zwieńczeniem Misji Świętych i maryjnych uroczystości była Msza św. sprawowana w niedzielny wieczór przez bpa Józefa Szamockiego. Pod koniec Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił figurę Matki Bożej z Lourdes.

Wszystkich, którym bliska jest Matka Boża z massabielskiej groty zapraszamy do toruńskiej Katedry. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 odprawiane będzie nabożeństwo maryjne, podczas którego odczytywane będą podziękowania i prośby składane przez wiernych.
Natomiast po Mszy św. wyruszać będziemy z procesją, by w modlitwie różańcowej powierzać Maryi przyniesione w sercach intencje.

Najbliższe spotkanie lourdzkie w Katedrze odbędzie się w pierwszą sobotę, 5 października. Jednak z racji uroczystości Rocznicy Poświęcenia Bazylki Katedralnej nabożeństwo o godz. 17.00 połączone będzie z procesją różańcową, a po nim pod przewodnictwem bpa Józefa Szamockiego zostanie odprawiona Eucharystia.

Ks. Andrzej Jankowski
Zdjęcia: Andrzej Skowroński, ks. Andrzej Jankowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.