Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody ku czci św. Faustyny w Toruniu

2019-10-05
- Wolą Bożą jest nasze uświęcenie – podkreślał biskup senior Andrzej Suski podczas uroczystości ku czci św. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Obchody wspomnienia liturgicznego św. Faustyny rozpoczęły się Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadziły siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz parafianie. Zebranych powitał proboszcz miejsca oraz kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Majewski. Wyraził on radość z kolejnych uroczystości przeżywanych w parafii, która cała poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu.

Bp Andrzej Suski w homilii skupił się na temacie świętości, która jest darem i zadaniem dla każdego. Zauważył, że dążenie do niej nie jest łatwe, ale można ją osiągnąć przez życie pobożne i pełne oddanie się Panu Bogu. Szczególnie w sprawach pozornie błahych, prostych, powinniśmy wykazywać się doskonałością na wzór Boży, ponieważ tego oczekuje od nas Zbawiciel.
 


- Człowiek osiąga świętość kiedy pracuje nad swoim charakterem, jest wierny podstawowym prawom sumienia, prawom miłości do Boga i ludzi. Pracować nad sobą to się uświęcać – podkreślił Ksiądz Biskup.

Wskazał, że do uświęcenia możemy dążyć m.in. poprzez posłuszeństwo Bogu, pełnienie Jego woli, oczyszczanie swojego sumienia, wierność oraz naśladowanie Jezusa Chrystusa i zwalczanie zła tylko dobrem.

Tekst i zdjęcia: Ewa Melerska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.