Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości religijno-patriotyczne

2006-05-03
fot. s. Klemensa / Obchody święta Matki Bożej Królowej Polski w kolegiacie św. Mikołaja
Każdego roku na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski do grudziądzkiej kolegiaty przybywają przedstawiciele lokalnych władz i różnych stanów, aby uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w intencji Ojczyzny.
Ponieważ to święto wiąże się ściśle z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ogłoszonej w 1791 r., także w tym roku w świątyni nie zabrakło Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym na czele oraz licznych sztandarów kombatanckich, policyjnych, szkolnych, harcerskich i innych. Kolegiata była wypełniona po brzegi setkami wiernych, którzy przybyli z całego miasta, by uczcić to ważne dla rodaków święto.


Mszę św. celebrował ks. prał. Henryk Kujaczyński, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie, a zarazem dziekan dekanatu II w Grudziądzu, w asyście kapelana WP ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza, który wygłosił okolicznościową homilię, poświęconą w głównej mierze kultowi maryjnemu w Polsce i na świecie. Matka Chrystusowa jest Matką całego Kościoła Powszechnego. Szczególnie czcimy Ją w maju podczas licznych nabożeństw. Grudziądzka kolegiata jako miejscowe sanktuarium słynie z wielu łask Matki Bożej Łaskawej – patronki miasta. Ks. kapelan nie pominął też faktów historycznych odnoszących się do obchodów 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspomniał o bohaterskich czynach polskich żołnierzy na frontach wszystkich wojen światowych w walkach o niepodległość i niezawisłość narodową.

Po Mszy św. na Rynku Głównym odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem Kompani Honorowej WP. Były przemówienia przedstawicieli władz samorządowych, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Zenon Zaremba

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
23
79. rocznica śmierci bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Toruń - sanktuarium bł. S.W. Frelichowskiego, godz. 17.00
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.