Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości religijno-patriotyczne

2006-05-03
fot. s. Klemensa / Obchody święta Matki Bożej Królowej Polski w kolegiacie św. Mikołaja
Każdego roku na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski do grudziądzkiej kolegiaty przybywają przedstawiciele lokalnych władz i różnych stanów, aby uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w intencji Ojczyzny.
Ponieważ to święto wiąże się ściśle z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ogłoszonej w 1791 r., także w tym roku w świątyni nie zabrakło Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym na czele oraz licznych sztandarów kombatanckich, policyjnych, szkolnych, harcerskich i innych. Kolegiata była wypełniona po brzegi setkami wiernych, którzy przybyli z całego miasta, by uczcić to ważne dla rodaków święto.


Mszę św. celebrował ks. prał. Henryk Kujaczyński, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie, a zarazem dziekan dekanatu II w Grudziądzu, w asyście kapelana WP ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza, który wygłosił okolicznościową homilię, poświęconą w głównej mierze kultowi maryjnemu w Polsce i na świecie. Matka Chrystusowa jest Matką całego Kościoła Powszechnego. Szczególnie czcimy Ją w maju podczas licznych nabożeństw. Grudziądzka kolegiata jako miejscowe sanktuarium słynie z wielu łask Matki Bożej Łaskawej – patronki miasta. Ks. kapelan nie pominął też faktów historycznych odnoszących się do obchodów 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspomniał o bohaterskich czynach polskich żołnierzy na frontach wszystkich wojen światowych w walkach o niepodległość i niezawisłość narodową.

Po Mszy św. na Rynku Głównym odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem Kompani Honorowej WP. Były przemówienia przedstawicieli władz samorządowych, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Zenon Zaremba

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.