Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Apostołowie i świadkowie nowego tysiąclecia

2008-11-23
Młodzież z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyła w dniu 16 października we Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Uroczystą Eucharystię odprawił w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miejscowy proboszcz – ks. kan. Marian Wiśniewski w asyście katechetów – ks. Piotra Sachy i ks. Krzysztofa Górskiego.

Na początku Mszy św. Ksiądz kanonik nawiązał do osobistych przeżyć z Janem Pawłem II. Pierwsze – to sama wiadomość, że kardynał Karol Wojtyła został wybrany przez Kolegium Kardynałów na
papieża, która zastała go w refektarzu seminaryjnym w Pelplinie. A drugie – to spotkanie i rozmowa młodego kapłana z Ojcem Świętym w Kaplicy Sykstyńskiej. Tam podzielił się z Jego Świątobliwością,
że Ksiądz Biskup zlecił mu budowę kościoła w Lidzbarku, na co papież odpowiedział: „Nie bój się, wybudujesz. Bóg ci pobłogosławi”.

Natomiast w homilii, którą wygłosił ks. Krzysztof Górski, młodzież usłyszała zachętę, aby każdego dnia stawała się „solą ziemi” i „światłem świata”. Kaznodzieja wyjaśnił słuchaczom, że przez sakrament chrztu świętego zostali obdarowani nowym życiem pochodzącym od Chrystusa i że jako chrześcijanie są przeznaczeni do zachowania i przekazywania wiary innym. Sam Mistrz – mówił dalej ks. Górski – wzywa ich do naśladowania wielkich świadków wiary, którzy żyli przed nimi i do wierności Bożym przykazaniom, które Chrystus przypieczętował własną krwią przelaną na drzewie krzyża oraz do kroczenia drogą prawdy. W ten sposób staną się – jak mówił Jan Paweł II „apostołami i świadkami nowego tysiąclecia”. 

Na zakończenie Mszy św. ks. kan. Marian Wiśniewski podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Ks. Krzysztof Górski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.