Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Przyjaciel wszelkiego stworzenia

2008-12-07
fot. Inscenizacja „Transitus” / Fot. Krzysztof Firyn
W Grudziądzu 11 października odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rozstrzygnięcia diecezjalnego konkursu literacko-plastyczno- multimedialnego dla dzieci i młodzieży pt. „Św. Franciszek z Asyżu – przyjaciel wszelkiego stworzenia”.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego, którą celebrowali: ks. kan. dr Marian Wróblewski, ks. kan. Marek Borzyszkowski, o. Łazarz Kwiatkowski OFM, ks. Zdzisław Syldak i ks. Bogdan Kołodziejczyk. Licznie zebranych (dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice) zaszczycili swoją obecnością wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu Adam Przybylak. Homilię wygłosił Ojciec Łazarz, który przybliżył postać Świętego.
 

Po Mszy św. fratersi (młodzież Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego) z Torunia zaprezentowali inscenizację upamiętniającą śmierć Biedaczyny z Asyżu „Transitus”. Młodzi aktorzy
zachwycili grą.


Dalsza część uroczystości odbyła się w Muzeum im. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Po wprowadzeniu przez ks. kan. Marka Borzyszkowskiego, dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas, Hanna Włodarczyk, pomysłodawczyni konkursu, przedstawiła osobowość św. Franciszka, a także przypomniała informacje związane z konkursem. Na zakończenie powiedziała: „Niech Ubogi Święty otworzy nasze serca i oczy na piękno świata, miłość płynącą z ran Chrystusa, pragnienie pokoju i przebaczania, czynienie dobra i niesienie pomocy wszelkiemu stworzeniu”.


Konkurs został rozstrzygnięty 4 października, w dniu, w którym obchodzimy wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Organizatorami byli Grudziądzkie Centrum Caritas i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu. Patronat honorowy objęli: minister prowincjalny prowincji św. Franciszka z Asyżu prowincjał o. Adrian Arnold Buchcik OFM, prezydent Robert Malinowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. kan. dr Marian Wróblewski. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią św. Franciszka i jego działalnością, uwrażliwienie na Boże stworzenie oraz zachęcenie do naśladowania postawy Świętego, pełnej ofiarnej miłości i otwartości na otaczający świat przez pełnienie uczynków miłosierdzia. Na konkurs wpłynęło z całej diecezji 531 prac, w tym ze szkół podstawowych: 286 prac plastycznych, 21 literackich i 19 prezentacji multimedialnych; z gimnazjów: 113 prac plastycznych, 48 literackich i 36 multimedialnych; ze szkół średnich: 3 prace plastyczne, 2 literackie i 3 multimedialne.


Fundatorami nagród byli: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, Grudziądzkie Centrum Caritas, Carrefour z Grudziądza i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Franciszkanie z Torunia podarowali laureatom maleńkie krzyżyki w kształcie litery „T” tzw. tauki, znak franciszkański, a młodzieży – czasopismo „Franciszkański Świat”. Po wręczeniu nagród i dyplomów nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej.


Zwycięzcy diecezjalnego konkursu


Kategoria plastyczna, szkoły podstawowe: I miejsce – Łukasz Bednarczyk (SP nr 21, Grudziądz), II miejsce – Karolina Parzęcka (SP nr 21, Grudziądz), III miejsce – Hubert Binnebesel (SP nr 11,
Toruń). Przyznano 21 wyróżnień. W grupie gimnazjalistów: I miejsce – Emilia Zielińska (Zespół Szkół, Gimnazjum, Łubianka), II miejsce – Emilia Dybska (Gimnazjum nr 5, Grudziądz), III miejsce – Emilia Żmuda (Zespół Szkół, Gimnazjum, Unisław) i Adrianna Płachetko (Zespół Szkół nr 28, Gimnazjum, Toruń). Przyznano 8 wyróżnień. W grupie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Agata Średniawa (Zespół Szkół, LO, Unisław). Komisja przyznała 2 wyróżnienia – Katarzynie Falkowskiej (Świetlica Sióstr Pasterek Jabłonowo Pomorskie, uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych) oraz Katarzynie Dykier (II LO, Grudziądz).


W kategorii prac literackich, szkoły podstawowe, nagrody otrzymali: Jakub Kwiatkowski (SP nr 20, Grudziądz) – I miejsce, Wojciech Sadecki (SP nr 21, Grudziądz) – II miejsce, Marta Cybulska (SP nr
7, Grudziądz) – III miejsce, Adrian Zieliński (SP, Radzyń Chełmiński) – wyróżnienie. Gimnazja: Martyna Graduszewska (Zespół Szkół nr 1, Brodnica) – I miejsce, Marcelina Kucięba (Gimnazjum nr 7, Grudziądz) – II miejsce, Martyna Borowska (Gimnazjum nr 6, Grudziądz) – III miejsce. Szkoły średnie: Daria Dorau (Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych, Grudziądz) – I miejsce, Anna Szrubkowska (Zespół Szkół Rolniczych, Grudziądz) – II miejsce, przyznano także 4 wyróżnienia.


W kategorii multimedialnej, szkoły podstawowe: Kamil Mańkowski (Zespół Szkół 28, SP, Toruń) – I miejsce, Anna Bortnowska (Zespół Szkół nr 16, SP, Toruń) – II miejsce, Wiktor Binnebesel (Zespół Szkół nr 11, SP, Toruń) – III miejsce. Gimnazja: Piotr Jurek (Zespół Szkół, Gimnazjum, Wałdowo
Szlacheckie) – I miejsce, Aleksander Nowakowski (Gimnazjum, Lubawa) – II miejsce, Aleksandra Wicińska (Gimnazjum nr 9, Grudziądz) – III miejsce. Szkoły średnie: Florentyna Napiontek (Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych, Grudziądz) – II miejsce oraz 4 wyróżnienia.


Ks. Marek Borzyszkowski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.