Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Niezwykły świadek pamięci

2006-05-14
fot. Sadzenie Papieskiego Dębu / Tomasz Kowalski
Dwa lata temu leśnicy pielgrzymowali do Watykanu na spotkanie z Ojcem Świętym. Wzięli z sobą kosz pełen żołędzi, pochodzących z liczącego ponad 740 lat dębu „Chrobry”, Żołędzie poświęcił Jan Paweł II. Z nich wyhodowano w szkółce leśnej sadzonki.
W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II przekazano je 430 nadleśnictwom w Polsce. Sadzonki nazwano Dębami Papieskimi. Za sprawą pana Grzegorza Karolaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica, Dąb Papieski z certyfikatem o numerze 381 trafił do parafii Matki Bożej Fatimskiej. Uroczyste posadzenie Dębu Papieskiego poprzedziło spotkanie w kaplicy uczestników uroczystości, wśród których najliczniejszą grupą były dzieci ze SP nr 4 z dyrekcją i gronem pedagogicznym.


Odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie w tej parafii brodnickiej zostanie posadzony Papieski Dąb udzielił ks. prob. Gabriel Aronowski. Powiedział między innymi: „W parafii jest wiele pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II. Jest poświęcony przez Niego kamień węgielny pod naszą świątynię, figura Matki Bożej Fatimskiej poświęcona w Toruniu (dar ks. bp. Andrzeja Suskiego), jest dzwon św. Andrzeja Boboli poświęcony podczas pobytu Jana Pawła II w Krakowie. Czy może być bardziej godne miejsce na terenie Nadleśnictwa Brodnica niż nasza parafia”?

Sadzonkę z kaplicy procesyjnie przeniesiono na teren zieleńca powstającego przy plebanii. Po odegraniu hejnału przez Rodzinny Zespół Sygnalistów z Lidzbarka Welskiego przystąpiono do sadzenia.

Zaszczyt zasadzenia Dębu Papieskiego przypadł: ks. kan. Romanowi Cieszyńskiemu, ks. prał. Bolesławowi Lichnerowiczowi, staroście brodnickiemu Waldemarowi Gęsickiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu Romanowi Pytlasińskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Hildebrandtowi, dyrektorowi SP nr 4 Jackowi Nagórskiemu, ks. prob. Gabrielowi Aronowskiemu i ks. Zbigniewowi Łukasikowi.

„Drzewa żyją dłużej niż człowiek. Niech ten dąb, który posadziliśmy, łączy pokolenia i utrwala pamięć o nauczaniu Jana Pawła II, tradycje i będzie tym, co jednoczy i wychowuje. Jak powiedział Jan Paweł II – od młodych zależy przyszłość rodziny, narodu i świata”. Te słowa padły z ust ks. Zbigniewa Łukasika podczas przekazywania ks. Proboszczowi certyfikatu podpisanego przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Certyfikat przekazał nadleśniczy pan Grzegorz Karolak.

Uroczystość uświetnił występ scholi parafialnej.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Kowalski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.