Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Grudziądzu rozpoczęły się diecezjalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

2020-01-17
Nabożeństwem ekumenicznym w bazylice pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu rozpoczęły się obchody tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji toruńskiej. Tematem dnia było „Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę”.

Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Krzemiński – diecezjalny referent ds. Dialogu Międzyreligijnego. Obecni byli: ks. kan. Dariusz Kunicki, proboszcz miejsca, ks. dr Karol Niedoba, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Jana w Grudziądzu, ks. Damian Szczepańczyk, pastor kościoła ewangelicko-metodystycznego w Grudziądzu oraz ks. Mariusz Radziwon, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Bydgoszczy.

Materiały do nabożeństw ekumenicznych w bieżącym roku przygotowali chrześcijanie z Malty. - Kościół powinien być zawsze ostoją, bez względu na to, który to Kościół będzie. Każdy powinien otrzymać w nim to, czego oczekiwał wstępując do niego – mówił ks. Radziwon, dodając, że  „Chrystus pragnął, aby wszyscy stanowili jedność. Budujmy wspólny, mocny dom modlitwy. Jesteśmy jedną wielką rodziną naszego Ojca, rodziną chrześcijańską, rodziną miłosierdzia, rodziną życzliwości”.

Uczestnicy wspólnie złożyli wyznanie wiary. Wierni odmówili modlitwę wstawienniczą oraz Modlitwę Pańską. Symbolicznym było przekazanie znaku pokoju chrześcijan różnych wyznań. Na zakończenie dziękowano Panu Bogu za narodziny i rozwój ruchu ekumenicznego w minionym stuleciu.

Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotował chór grudziądzkiej kolegiaty oraz parafialna schola. Do modlitwy włączyli się grudziądzcy harcerze. Po nabożeństwie uczestnicy zostali zaproszeni na agapę do kawiarenki pod plebanią.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.