Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Chórzyści pielgrzymują na Bałkany

2008-12-19
fot. Członkowie chóru z prof. Czesławem Grajewskim Fot. Marek Balicki
W czesnym rankiem 4 sierpnia chór z parafii pw. św. Maksymiliana w Toruniu, wraz ze swoimi opiekunami dyrygentem prof. Czesławem Grajewskim oraz prezesem Bernardem Czajkowskim, wyruszył na 2-tygodniowe tournée.
Zespół wspierali: proboszcz parafii św. Maksymiliana w Toruniu ks. prał. Andrzej Klemp, dziekan dekanatu nowomiejskiego ks. kan. Zbigniew Markowski, gospodarz parafii Rybno ks. kan. Mirosław Owczarek oraz pochodzący z naszej diecezji archimandryta Kościoła unickiego w Bułgarii ks. Roman Kotewicz, obecnie mieszkający w Bułgarii.

Przemierzając kolejne kilometry, z Torunia przez Słowację, Rumunię, Bułgarię aż do azjatyckiej części Konstantynopola i z powrotem przez Serbię, Węgry, do rodzinnych stron, uczestniczy śpiewem wychwalali imię i miłosierdzie Boga.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wizyta w malowniczej, bułgarskiej miejscowości Małko Tyrnowo, gdzie w miejscowym kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Patronki Jedności Chrześcijan, ukoronowany w maju 2002 r. podczas apostolskiej wizyty Jana Pawła II w Bułgarii. Parafia unicka, oddalona zaledwie o 7 km od granicy tureckiej, liczy ok. 100 mieszkańców. Ksiądz Wojciech, który pełnił tam posługę duszpasterską, powiedział: „Tu jest koniec świata. Dalej są już meczety”. W czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej w rycie wschodnim i wieczornego koncertu chór parafii św. Maksymiliana oddawał cześć Czarnej Madonnie, wyśpiewując Jej chwałę. W repertuarze znalazły się utwory „Bogurodzica” i „Gaude Mater Polonia”. Niezapomniane wrażenie
pozostawiła jednak tradycyjna pieśń liturgii prawosławnej „Iże Cheruwimy”, wykonana w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

Toruńscy pielgrzymi pokonali blisko 5 tys. kilometrów, odwiedzili najdalej położone miejscowości Europy oraz Azję, by chóralnym śpiewem ogłaszać światu prawdę o nieustającej pomocy Matki Bożej. Koncertowali m.in. w rumuńskim Brasov, bułgarskim Karlovo i Warnie.
W drodze powrotnej, dzięki życzliwości proboszcza ks. Jerzego Musiałka z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, toruński chór miał także możliwość uświetnić niedzielną Eucharystię. Koncertował więc w różnych miastach, zarówno poza granicami Polski, jak i w kraju.

Wszystkim osobom napotkanym na szlaku pielgrzymim – za gościnę i serce – chórzyści parafii św. Maksymiliana wraz z towarzyszącą grupą składają Bóg zapłać.

Agnieszka Sałuch

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.