Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

70. rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Adolfa. P. Szelążka

2020-02-09
Fot. Ewa Melerska
W kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu 9 lutego sprawowana była Eucharystia w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka w jego 70 rocznicę śmierci.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel. Ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz miejsca, dziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierował wobec sióstr ze Zgromadzenia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, założonego przez bpa Adolfa Szelążka oraz kapłanom: ks. prał. Kazimierzowi Piastowskiemu i o. Władysławowi Bodzionemu, czcicielom Sługi Bożego.

Bp Śmigiel, podkreślił słowa usłyszanej Ewangelii i przypomniał: - Uczeń Jezusa Chrystusa winien być solą świata i widocznym światłem. Dalej dodał, że: „uczniowie Jezusa są po to, aby zachować świat od zepsucia”, ponieważ, tak, jak sól spełniają wiele ważnych funkcji w świecie.
 


Ksiądz Biskup w homilii zauważył, że sól niesie ze sobą bardzo bogatą symbolikę, która pokazuje, jacy powinni być kroczący za Jezusem. Pierwszy przymiot to bycie mądrością, która pochodzi od Boga. Drugim jest „oczyszczenie i uzdrawianie przez otwartość i lojalność wobec słowa Bożego”, kolejnym jest gotowość do ofiary.

Wymienione znaczenia porównał do życia i postawy Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka. – Jego kompetencje, jego mądrość była niezwykle ceniona, a przy tym był człowiekiem ogromnie skromnym – mówił bp Śmigiel, zwracając uwagę na to, że Sługa Boży zawsze był blisko ludzi, nie wywyższał się ze względu na swoje wykształcenie czy dorobek naukowy. Po drugie, podkreślił, że bp Szelążek oczyszczał i uzdrawiał świat „przez posługę pełną miłości”. – Kiedy dotknęły go trudne doświadczenia był wolny od nienawiści i rządzy zemsty – to najpiękniejsze oczyszczenie i uzdrowienie środowiska, do którego Boża Opatrzność go posłała – zaznaczył. Dodatkowo angażował się w prace socjalne, pomagał potrzebującym i pokrzywdzonym. Swoją gotowość do ofiary Sługa Boży pokazywał na każdym kroku, żyjąc i posługując w czasach dwudziestolecia międzywojennego i w okresie II wojny światowej. Był on ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu, wielokrotnie przeciwstawiał się naporom okupantów i poświęcał swoje życie w obronie wiary. – Przybył jako tułacz, właściwie przemierzył niemalże całą Polskę, szukając dla siebie domu i miejsca. Bogu niech będą dzięki, że tu znalazł to miejsce – podkreślił bp Śmigiel.
Na zakończenie Ksiądz Biskup podsumował: „Bp Adolf Piotr Szelążek był odbiciem Bożej mądrości, przez słowo i życie oczyszczał i uzdrawiał a w cierpieniu łączył się z ofiarą Pana Jezusa, zawsze ewangelizował, nawet we więzieniu i na wygnaniu – mówił.

Po Mszy św. nastąpiło procesyjne przejście do sarkofagu, w którym znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, gdzie modlono się o beatyfikację i łaski za jego wstawiennictwem.

Tekst i zdjęcia: Ewa Melerska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.