Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Domowy Kościół rozpoczął nowy rok pracy

2008-12-19
20 września w kościele św. Józefa na toruńskich Bielanach odbyło się spotkanie inaugurujące rok formacyjny Domowego Kościoła w diecezji toruńskiej.

Przebiega on w myśl hasła: „Czyńcie uczniów”, co oznacza, że członkowie wspólnoty stawiają sobie za zadanie skuteczne dotarcie z Dobrą Nowiną do osób ze swoich środowisk tak, aby skutkowało przemianą ich życia i decyzją świadomego pójścia za Chrystusem jako Panem i Zbawicielem.

Eucharystii, koncelebrowanej przez kapłanów moderatorów kręgów, przewodniczył ks. Waldemar Konczalski, który w homilii nawiązał do przypowieści o siewcy. Przypomniał, że w przypadku członków ruchu oazowego okazją do przyjmowania Słowa Bożego jest praktyka codziennego rozważania Pisma Świętego, stanowiąca punkt wyjścia do modlitwy jako osobistej rozmowy z Bogiem. Nie sposób iść i „czynić uczniów”, jeśli najpierw nie zostaniemy napełnieni Bożą mocą.

Nowa para diecezjalna, Katarzyna i Jacek Podolscy, przedstawiła plan pracy formacyjnej w bieżącym roku. Przewiduje on m. in. uczestnictwo zjeździe członków Ruchu Światło-Życie zaplanowanym 6 czerwca 2009 r. na Placu Piłsudskiego (dawnym Placu Zwycięstwa) w Warszawie. Okazją do spotkania będzie m.in. 30. rocznica Eucharystii, podczas której Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Wołanie to, które zapoczątkowało proces przemian w tej części Europy, ma zostać na nowo podjęte teraz, kiedy Polsce i Europie zagraża niebezpieczeństwo całkowitej laicyzacji – kto wie, czy nie groźniejsze od tego, co niósł ze sobą komunizm.

Po Mszy św., która zgromadziła ok. 200 członków wspólnoty, zebrani wysłuchali świadectw uczestników letnich oaz. Przebijała z nich radość z przemiany, która dokonała się w małżeństwach i rodzinach w ciągu 15-dniowych rekolekcji oraz pragnienie dalszego rozwoju duchowego. „Powróciłem do pracy z urlopu spędzonego na rekolekcjach i okazało się, że moi koledzy, którzy wyjechali na wczasy, nie mieli aż tak tylu powodów do zadowolenia” – powiedział jeden z uczestników. „Kiedy patrzymy na kilka ostatnich lat przeżytych w Domowym Kościele, widzimy, jaki ogromny rozwój dokonał się w naszym małżeństwie i rodzinie. To naprawdę działa!” – usłyszeliśmy od innej pary.

Pokłosiem sierpniowej oazy III stopnia w Krakowie był krótki film ukazujący spotkanie uczestników rekolekcji z kard. Stanisławem Dziwiszem, do którego doszło na dziedzińcu pałacu arcybiskupiego. Spotkanie zakończyła agapa – okazja do radosnych rozmów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały formacyjne oferowane przez diakonię słowa.

 

Beata i Tomasz Strużanowscy

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.