Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sympozjum poświęcone św. Janowi Pawłowi II

2020-02-22
W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji Laboratorium św. Jana Pawła II (WT UMK) we współpracy z Instytutem Jana Pawła II w Lublinie przygotował dwudniowe wydarzenie zatytułowane "Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w stulecie urodzin"


- 11 marca o godz. 16 na Wydziale Teologicznym UMK odbędzie się wieczór autorski, poświęcony promocji książki "Karol Wojtyła. Katolicka etyka społeczna". Jest to opracowanie wykładów Karola Wojtyły, które w formie skryptu krążyły przez wiele lat wśród studentów w maszynopisach. Rękopisy przechowywane są w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Przez długi czas zapomniane, odnalazł je po wyborze Karola Wojtyły na papieża ks. prof. Tadeusz Styczeń.

Tekst zaopatrzony jest w komentarze, które osadzają tekst w czasach jego powstania i w całości katolickiej nauki społecznej oraz wskazują klucz interpretacyjny i potencjalne źródła uproszczeń czy wręcz niezrozumienia.


- 12 marca odbędzie się konferencja naukowa "Inspiracje papieskie" poświęcona wielowymiarowości i interdyscyplinarności dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II.


09:00-09:10 - Otwarcie konferencji
                      ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (Dziekan Wydziału Teologicznego)

09:10-09:40 - Świętego Jana Pawła II inspiracje biblijne
                      ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW

09:40-10:10 - Świętego Jana Pawła II inspiracje etyczno-moralne
                      ks. dr hab. Zbigniew Wanat, prof. UMK

10:10-10:40  - Świętego Jana Pawła II inspiracje kontemplacją
                      ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, UKSW

10:40-11:10  - Świętego Jana Pawła II inspiracje pastoralne
                       ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, UKSW

11:10-11:40 - Dyskusja panelowa
                 

Zarówno na wieczór autorski, jak i na konferencję naukową wstęp wolny.
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.