Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Śmigiel: mamy żyć na oczach Boga, a nie na oczach ludzi

2020-02-26
Fot. SAI
- W Wielkim Poście mamy okazję, aby przez 40 dni zbliżać się do Boga, by żyć na oczach Boga, a nie na oczach ludzi - powiedział biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. rozpoczynającej czas Wielkiego Postu. W toruńskiej katedrze zgromadzili się licznie wierni wraz z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i społecznością Wyższego Seminarium Duchownego.

W homilii bp Wiesław zwrócił uwagę na trzy filary Wielkiego Postu: post, modlitwę i jałmużnę. Zaznaczył, że czas Wielkiego Postu ma być czasem troski o ducha, a nie o ciało. Podejmowane wyrzeczenia i postanowienia mają przybliżać nas do Boga i do siebie nawzajem.

- Piękno życia polega na tym, by w modlitwie, czynieniu dobra i wyrzeczeniu nie liczyć na poklask i uznanie ze strony ludzi, ale być blisko Pana Boga. To bycie blisko Boga jest prawdziwym źródłem naszego szczęścia. W Wielkim Poście mamy okazję, aby przez 40 dni zbliżać się do Boga, by żyć na oczach Boga, a nie na oczach ludzi – mówił bp Śmigiel. Zaznaczył, że czas Wielkiego Postu to czas wielkiej szansy na przemianę serca i zbliżanie się do Boga. Niech ta szansa nie przejdzie nie zauważona. Niech każdy dobrze wykorzysta ten czas łaski.
 


Wzywając wiernych do przyjęcia popiołu na swoje głowy biskup toruński powiedział: - Jest to gest naszej pokory bo jesteśmy słabymi ludźmi, ale też znak wiary, bo jesteśmy grzeszni, a jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch podniósł do godności dzieci Bożych. Chcemy przez pokutę wrócić do Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci i On jeden nadaje sens naszemu życiu – zakończył hierarcha.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, z racji przeżywanego w Kościele w Polsce dnia modlitwy i wynagrodzenia za grzechy seksualne wobec małoletnich popełnione przez niektórych duchownych, biskup toruński będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w toruńskiej katedrze.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.