Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia

2020-04-10
Kustosz diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu zachęca wszystkich wiernych do duchowej łączności poprzez odmawianie nowenny przygotowującej do Święta Miłosierdzia. Niech tegoroczna nowenna będzie wołaniem pełnym ufności, w tym trudnym czasie epidemii, o to, byśmy mogli jak najszybciej w zdrowiu spotkać się na wspólnotowej modlitwie w naszych świątyniach.

Poniżej słowo ks. prał. Stanisława Majewskiego, kustosza sanktuarium:

Dla naszego Sanktuarium ważna rocznica – 19 kwietnia 2009 roku Biskup Toruński Andrzej Suski koronował pierwszy w świecie obraz Jezusa Miłosiernego namalowany według wskazań św. s. Faustyny. Obraz był pobłogosławiony przez św. Jana Pawła II z okazji 10-lecia powstania diecezji toruńskiej – 9 marca 2002 roku na Watykanie. Koronę na obraz pobłogosławił Benedykt XVI 23 października 2008 roku, również na Watykanie. Korona spoczęła najpierw na grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.

Jezus – Król Miłosierdzia zaprasza nas, abyśmy korzystali z Jego Miłosierdzia i sami stawali się miłosiernymi. Co roku uroczyście obchodziliśmy Święto Miłosierdzia. W tym roku będzie inaczej. Zapraszamy Czcicieli Miłosierdzia do duchowego łączenia się z nami poprzez Internet (www.milosierdzie.org).

Do Święta Miłosierdzia przygotowujemy się poprzez nowennę, którą rozpoczynamy w Wielki Piątek (10.04). Każdego dnia modlimy się wg "Dzienniczka" św. s. Faustyny w szczególnych intencjach:

Wielki Piątek - za dusze grzeszników i za całą ludzkość
Wielką Sobotę - za dusze kapłańskie i zakonne
Niedzielę Wielkanocną - za dusze pobożne i wierne
Poniedziałek Wielkanocny - za pogan i nieznających Jezusa
Wtorek Wielkanocny - za heretyków i odszczepieńców
Środa Wielkanocna - za dusze ciche i małych dzieci
Czwartek Wielkanocny - za dusze czczące i wysławiające Miłosierdzie Jezusa
Piątek Wielkanocny - za dusze czyśćcowe
Sobota Wielkanocna - za dusze oziębłe.
Tym intencjom towarzyszy Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy w Godzinie Miłosierdzia (godz. 15) do tworzenia wspólnoty modlitewnej o przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.Rozpoczęcie nowenny ma miejsce w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jedynym miejscem w Toruniu upamiętniającym tę tragedię jest nasze Sanktuarium. Starajmy się odbyć choć duchową pielgrzymkę pod epitafium ofiar katastrofy smoleńskiej i za nich się pomodlić.Pozdrawiamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i życzymy,
by za pośrednictwem Świętej Faustyny, Jezus – Król Miłosierdzia obdarował nas potrzebnymi łaskami i nam błogosławił.
ks. prał. Stanisław Majewski

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.