Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Miłosierdzie Boże - transmisja online

2020-04-19
Zaproszenie do duchowego uczestnictwa w uroczystości ku czci Bożego Miłosierdzia.
W to piękne Święto Bożego Miłosierdzia - ustanowione 20 lat temu przez św. Jana Pawła II w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa podczas kanonizacji Świętej Siostry Faustyny - wszystkim Czcicielom Bożego Miłosierdzia ślemy jak najlepsze słowa pozdrowienia i życzenia.

Tegoroczny obchód tego Święta ma szczególną wymowę. Świat zalany jest epidemią koronawirusa. Życie straciło ponad 150 tysięcy ludzi, a ponad 2 miliony choruje. Stajemy bezradni wobec tej sytuacji. Cała nadzieja w Bożym Miłosierdziu! Wszystkich zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej w każdej Eucharystii, Godzinie Miłosierdzia, szczególnie w czasie nowenny oraz we wieczornym różańcu.

Cieszymy się, że codziennie możemy się łączyć z Wami we Mszy świętej przez Internet (na stronie parafialnej). W Święto Miłosierdzia będziemy mogli się połączyć ze wszystkimi poprzez stronę diecezji toruńskiej o godz. 15.00. Za te transmisje jesteśmy bardzo wdzięczni. Niech chociaż tą drogą buduje się Wspólnota Miłosierdzia Bożego i wzmaga się głód Eucharystii.

Niech ta szczególna uroczystość wlewa w nasze serca nową nadzieję, a dotknięcie zbawczych ran Chrystusa, w których jest nasze zdrowie, jak u Tomasza Apostoła umocni naszą wiarę.
ks. prał. Stanisław Majewski
kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.