Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody XV Światowego Dnia Chorego Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie

2007-03-18
W parafii Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu Mszę św. w intencji chorych parafian odprawił i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Andrik. W kazaniu ks. Prałat nawiązał do Ewangelii św. Łukasza (6.17.20-26) ,,…Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie,…” i tu nasuwa się pytanie dlaczego?

Wyjaśniają to słowa św. Pawła ,,…weselcie się z tymi, którzy się weselą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.” Słowa te sugerują pomoc potrzebującym, a pomoc z potrzeby serca rodzi uśmiech, przynosi radość i zadowolenie. Kapłan, podkreślając sens treści Ewangelii, przypomniał wszystkim słowa Chrystusa ,, Kto chce iść za mną niech się zaprze samego siebie weźmie krzyż swój…”

W modlitwie powszechnej polecano Bogu wszystkich chorych w całej parafii i tych którzy niosą im pomoc.

Bardzo dużo wiernych z wielką powagą i pokorą przystąpiło do Sakramentu Namaszczenia Chorych. Przed zakończeniem Mszy św. ks. Prałat udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem chorym i ich opiekunom. Ludzie z wielką pokorą i czcią pochylali głowy przed Jezusem Eucharystycznym.

Po Mszy św. ludzie starsi, którym dokucza cierpienie, wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez wolontariuszki: p. Jadwigę i p. Renatę z parafialnego koła ,,Caritas”. Radość i optymizm wśród obecnych pobudził pogodny śpiew młodzieżowego chóru pod kierownictwem organisty Józefa Mossakowskiego.

Do niesienia radości ludziom cierpiącym w Dniu Chorego włączają się członkowie parafialnego koła ,,Caritas” wraz z Akcją Katolicką.

Ludzie cierpiący umocnieni Chrystusem Eucharystycznym i ludzką troskliwością zanieśli pogodny uśmiech do swoich domów.

Helena Rykaczewska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.