Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody XV Światowego Dnia Chorego Każde cierpienie ma sens

2007-03-18
fot. Fot. Zgromadzonym udzielono sakramentu namaszczenia chorych / Fot. Archiwum parafii
11 lutego szczególną uwagę Kościół kieruje w stronę chorych i cierpiących. Osoby naznaczone stygmatem cierpienia noszą w sobie obraz cierpiącego Pana i są przez Niego szczególnie umiłowane.
10 lutego br. w parafii W.N.M.P. w Lidzbarku została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich chorych. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Marian Wiśniewski- proboszcz parafii. W słowach, które skierował do chorych, podkreślił, że każde cierpienie w perspektywie Jezusowego krzyża ma sens. Tylko Chrystus doskonale zna i rozumie ból, opuszczenie i niezrozumienie.

Ks. proboszcz swoją modlitwą ogarnął nie tylko wiernych zgromadzonych na Eucharystii, ale także na przebywających w domach, szpitalach i hospicjach. Modlił się także za tych, którzy sprawują opiekę nad chorymi- rodzinę, personel medyczny oraz wolontariuszy, gdyż cierpienie jest po to, aby wyzwalało miłość.

Na zakończenie Mszy św. chorym udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych. Następnie udali się oni do parafialnej salki katechetycznej na poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej i Akcji Katolickiej.

W tym roku w przygotowanie parafialnego Dnia Chorego włączyły się dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego. Własnoręcznie wykonały karty z życzeniami zdrowia i Bożego błogosławieństwa, które wręczyły chorym, wnosząc tym samym do ich serc odrobinę radości i świadomość, że jest ktoś, kto o nich pamięta.

Pamiętajmy, że w każdej cierpiącej osobie mieszka cierpiący Chrystus.

Ewa Rogozińska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.