Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rajd ks. Wicka

2020-05-25
Fot. dk. Waldemar Rozynkowski
Już po raz 14. odbył się Rajd Rowerowy śladami ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

W sobotę 23 maja 2020 roku wyruszył z Torunia rajd rowerowy, któremu patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Od początku celem rajdu jest przybliżenie osoby błogosławionego męczennika, szczególnie  wartości, którymi żył. Tegoroczny rajd śladami bł. ks. Stefana, z racji pandemii koronawirusa, nie mógł się jednak odbyć w tradycyjnej formie.

Na trasę, z zachowaniem przepisów sanitarnych, wyruszyły przede wszystkim osoby zaangażowane w organizację rajdu. W sumie w uczestniczyło w nim 12 osób, najmłodszy Franciszek Biegalski liczył 9 lat, najstarszym uczestnikiem był pan Ignacy Warejko liczący 79 lat. W rajdzie wzięła udział kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

Głównym organizatorami rajdu od początku są: ks. Grzegorz Malinowski - proboszcz parafii p.w. Świętych Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące, Piotr  Biegalski - katecheta, Opiekun Koła Turystycznego przy X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz Arkadiusz Piwoński - nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Rajd jak zwykle rozpoczęliśmy przy seminarium duchownym w Toruniu. Modlitwie przy pomniku Błogosławionego, szczególnie w intencji ustania epidemii koronowirusa, przewodniczył rektor seminarium ks. Stanisław Adamiak. W miejscu rozpoczęcia rajdu był z nami również pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec ks. Stefana.

Trasa rajdu liczyła ok. 60 km i wiodła przez następujące miejscowości: Toruń – Papowo Toruńskie- Zalesie – Chełmża – Olek- Barbarka -Toruń. Około godz. 12.00 dotarliśmy do Chełmży, miejsca urodzin ks. Stefana Frelichowskiego. Przywitał nas ks. Krzysztof Badowski, proboszcz parafii św. Mikołaja. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, która była sprawowana w kaplicy w Domu Marii. Po posiłku było wspólne zwiedzanie dawnej katedry diecezji chełmińskiej. Wyjeżdżając z Chełmży, zatrzymaliśmy się przy domu, w którym mieszkał bł. ks. Stefan.

Wracając do Torunia, zatrzymaliśmy się przy mogile pomordowanych harcerzy w Olku. Odmówiliśmy tam wspólnie modlitwę oraz zapaliliśmy znicz. Rajd zakończyliśmy przy pomniku upamiętniającym mordy na mieszkańcach Torunia oraz okolicznych miejscowości na Barbarce.

Dk. Waldemar Rozynkowski


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.