Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rajd ks. Wicka

2020-05-25
Fot. dk. Waldemar Rozynkowski
Już po raz 14. odbył się Rajd Rowerowy śladami ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

W sobotę 23 maja 2020 roku wyruszył z Torunia rajd rowerowy, któremu patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Od początku celem rajdu jest przybliżenie osoby błogosławionego męczennika, szczególnie  wartości, którymi żył. Tegoroczny rajd śladami bł. ks. Stefana, z racji pandemii koronawirusa, nie mógł się jednak odbyć w tradycyjnej formie.

Na trasę, z zachowaniem przepisów sanitarnych, wyruszyły przede wszystkim osoby zaangażowane w organizację rajdu. W sumie w uczestniczyło w nim 12 osób, najmłodszy Franciszek Biegalski liczył 9 lat, najstarszym uczestnikiem był pan Ignacy Warejko liczący 79 lat. W rajdzie wzięła udział kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

Głównym organizatorami rajdu od początku są: ks. Grzegorz Malinowski - proboszcz parafii p.w. Świętych Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące, Piotr  Biegalski - katecheta, Opiekun Koła Turystycznego przy X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz Arkadiusz Piwoński - nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Rajd jak zwykle rozpoczęliśmy przy seminarium duchownym w Toruniu. Modlitwie przy pomniku Błogosławionego, szczególnie w intencji ustania epidemii koronowirusa, przewodniczył rektor seminarium ks. Stanisław Adamiak. W miejscu rozpoczęcia rajdu był z nami również pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec ks. Stefana.

Trasa rajdu liczyła ok. 60 km i wiodła przez następujące miejscowości: Toruń – Papowo Toruńskie- Zalesie – Chełmża – Olek- Barbarka -Toruń. Około godz. 12.00 dotarliśmy do Chełmży, miejsca urodzin ks. Stefana Frelichowskiego. Przywitał nas ks. Krzysztof Badowski, proboszcz parafii św. Mikołaja. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, która była sprawowana w kaplicy w Domu Marii. Po posiłku było wspólne zwiedzanie dawnej katedry diecezji chełmińskiej. Wyjeżdżając z Chełmży, zatrzymaliśmy się przy domu, w którym mieszkał bł. ks. Stefan.

Wracając do Torunia, zatrzymaliśmy się przy mogile pomordowanych harcerzy w Olku. Odmówiliśmy tam wspólnie modlitwę oraz zapaliliśmy znicz. Rajd zakończyliśmy przy pomniku upamiętniającym mordy na mieszkańcach Torunia oraz okolicznych miejscowości na Barbarce.

Dk. Waldemar Rozynkowski


 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
2
Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
LUT
3-5
Jabłonowo-Zamek, dom zakonny sióstr pasterek
LUT
11
Światowy Dzień Chorego
Toruń - sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, godz. 11.00
LUT
12
73. rocznica śmierci Sł. B. bp. Adolfa Piotra Szelążka
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 11.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.