Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień modlitw za życie i rodziny

2020-05-31
fot. Ewa Melerska
W toruńskiej katedrze Świętych Janów 31 maja sprawowana była Eucharystia w intencji życia i rodziny. Mszy św. przewodniczył bp Józef Szamocki.

- Tajemnica miłości nie na tym polega, że człowiek czerpie z obfitości Boga miłość dla siebie, ale na tym, że ją przekazuje dalej - podkreślał bp Józef Szamocki podczas Mszy św.

- Wejście w życie Boga zaczyna się od tego, że wyznajemy przed Nim swoje grzechy. Bóg nam je odpuszcza, bo nas kocha i chce, żebyśmy do nieba powrócili, ale pod jednym warunkiem – byśmy umieli jak On wybaczać innym i aby inni także odkryli, poprzez nasze wybaczenie, że Bóg kocha – mówił bp Józef Szamocki w homilii.

Ksiądz Biskup podkreślał, jak ważne jest to, aby zrozumieć na czym polega miłość Boga do człowieka, która wiąże się z miłością do bliźniego i z poszanowaniem życia. Należy przyzywać Ducha Świętego, aby przyszedł do nas z wiarą i mocą, byśmy nie zmarnowali życia.

„W wołaniu „Przyjdź Duchu Święty!” ukryta jest wiara, że trzeba i nam z ufnością i prostotą dziecka otwierać się na dary Ducha Świętego, bo w nich ukryta jest moc i mądrość Pana Boga”. Hierarcha podkreślił, że ta moc i mądrość Boża są inne od tych, które proponuje nam świat.

Aby dzielić się z innymi swoją wiarą potrzeba nam doświadczenia żywego spotkania z Duchem Świętym. - To Duch sprawia, że zaczyna być budowana jedność najpierw między nami, ludźmi, a potem także między tymi, którzy przyjmują chrzest i próbują opowiadać o tym co ich spotkało napotkanym ludziom, by oni także pokochali życie i drugiego człowieka. Chcemy opowiadać o tajemnicy pełni życia, o pustym grobie i o tajemnicy objawionej w Jezusie, że Bóg jest miłością i przemienia doczesność właśnie poprzez miłość, a człowiek i świat tym samym staja się nowym stworzeniem.”

- Choć Jezus odszedł do nieba, to żyje w Kościele zwłaszcza poprzez swojego Ducha, którego nam dał – podkreślił bp Szamocki. Następnie dodał – Chcemy i my wydawać owoce tego naszego nowego życia, które się w nas rozpoczęło.

Bp Szamocki zaznaczył, że chrześcijanie powinni odznaczać się postawą pełną przebaczenia i pokory.  - My, jako chrześcijanie, zostaliśmy powołani do służby życiu Bożemu we wspólnocie całego Kościoła.

Na zakończenie Ksiądz Biskup powiedział, że musimy dążyć do ciągłego nawracania się, byśmy mieli moc zmieniać otaczający nas świat na lepszy. – Tylko przemienione serca są w stanie przemieniać grzeszne struktury.

Po homilii wiele nowych osób przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz odnowiono przyrzeczenia.

em/Toruń/KAI
Zdjęcia: Ewa Melerska 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.