Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konkurs wiedzy religijnej

2007-06-10
fot. Najlepszym przyznano nagrody
17 maja 2007 roku odbyła się VII edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Religijnej. Tegoroczną edycję przygotowało Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie wspólnie z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni. Honorowym patronatem konkurs objęli: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń p. Edward Dębiec, Dziekan Dekanatu Golub ks. kan. Paweł Piesik, Proboszcz Parafii Lipnica ks. Stanisław Kadziński.
Za organizację finału odpowiedzialni byli nauczyciele Gimnazjum w Gałczewie:


p. D. Traczykowska- n-l bibliotekarz, p. E. Bartkowski- n-l historii, przy pomocy nauczycieli religii- ks. St. Kadzińskiego i p. M. Fydryszewskiego, pod przewodnictwem dyrektora p. M. Gregorowicz.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej historii i teraźniejszości regionu golubsko-dobrzyńskiego, integrowanie mieszkańców gmin wokół życia parafii i dekanatu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży.

Konkurs odbywa się cyklicznie. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Każda edycja konkursu składa się z tematyki stałej- „Kościoły, parafie, zabytki regionu golubsko-dpbrzyńskiego”, oraz tematyki zmiennej. W tym roku szkolnym temat konkursu stanowiła znajomość Ewangelii wg św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie.

W finale wzięło udział 13 uczniów ze szkół podstawowych z Lipnicy, Nowogrodu, Węgierska, Ostrowitego, Wrocek, Płonnego i Lisewa oraz 13 uczniów gimnazjum z Nowej Wsi, Dębowej Łąki, Radomina, Golubia, Zbójna i Gałczewa. Do konkursu uczniów przygotowywali nauczyciele katecheci.

Finał odbywał się w dwóch kategoriach. W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się Marta Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej we Wrockach, opiekun- p. M. Sempołowicz, drugi był Mateusz Ratyński ze Szkoły Podstawowej w Lisewie, opiekun p. H. Jaworska a trzecia Justyna Buler ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie, opiekun p. M. Wrzesińska. W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Marta Płocharska z Gimnazjum w Gałczewie, przygotowana pod kierunkiem ks. St. Kadzińskiego, II miejsce Bartłomiej Jasiński również z Gałczewa- opiekun p. M. Fydryszewski, III miejsce Karolina Tomaszewska z Gimnazjum w Zbójnie, opiekun p. B. Prądzyńska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody dzięki hojności sponsorów: p. E. Dębca -Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, ks. kan. P. Piesika -Dziekana Dekanatu Golub, ks. K. Wiśniewskiego- proboszcza parafii Nowogród, ks. R. Wiglusza- proboszcza parafii Wrocki, ks. L. Błaszczaka- proboszcza parafii Płonne, ks. St. Kadzińskiego- proboszcza parafii Lipnica i p. J. Szczęśniaka.

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego p. E. Buler ufundowała nagrodę książkową i puchar dla najmłodszej uczestniczki konkursu- Marty Dąbrowskiej z SP Wrocki oraz dodatkowo zorganizowała koncert pianistyczny, podczas którego wystąpił Michał Szymanowski z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej szkół zgłasza w nim swój udział. Z biegiem czasu z konkursu szkolnego przerodził się w konkurs regionalny.

Danuta Traczykowska

ks. Stanisław Kadziński

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.