Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odust ku czci św. Jana Chrziciela

2020-06-24
Fot. Ewa Melerska
W uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela odpust przeżywała parafia katedralna w Toruniu, jest to również święto miasta i kapituły katedralnej. Nowym członkiem kapituły tego dnia został ks. dr hab. Stanisław Adamiak, rektor toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Odpustową Eucharystię, którą sprawował bp Wiesław Śmigiel, poprzedziła uroczysta instalacja nowego kanonika, której dokonał prepozyt Kapituły Katedralnej ks. prał. Marek Rumiński. Ksiądz kanonik nominat Stanisław Adamiak złożył wyznanie wiary oraz objął symbolicznie ołtarz katedralny i stalle.

- W Toruniu od przeszło tysiąca lat czci się pamięć tego, o którym Jezus Chrystus mówił „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Dzięki protekcji św. Jana Chrzciciela nasze miasto znalazło się w honorowym gronie innych europejskich miast, którym on patronuje – mówił ks. prał. Marek Rumiński podkreślając, jak wielką rolę pełni święty patron w życiu miasta i kościoła toruńskiego. Dalej dodał: „Historia wiele razy dowiodła, że jego opieka nad miastem uchroniła przed katastrofami i innymi zniszczeniami, dawała mieszkańcom siłę do podnoszenia się po dziejowych tragediach. Teraźniejszość dowodzi, że św. Jan opiekuje się naszym miastem w czasie pandemii koronawirusa. Chcemy podziękować mu, że uchronił nas od masowych zarażeń tym wirusem”.

Ks. kan. Stanisław Adamiak w homilii mówił, że osoba i wizerunek św. Jana Chrzciciela wielokrotnie pojawiają się w literaturze i sztuce. Podkreślił, że św. Jan, zaraz po Maryi, cieszy się ogromnym szacunkiem wiernych i to w nim wielu ludzi pokłada nadzieje i do niego oręduje. Zauważył, że styl życia św. Jana Chrzciciela, sposób ubierania, odżywiania, a także nauczanie były mocno surowe, wręcz radykalne. Miał jednak wiele łagodności dla prostych, zwykłych ludzi, nauczał o sprawiedliwości, potrzebie dzielenia się z biednymi, stosunkach międzyludzkich, upominał z troską i miłością.
 


Ks. kan. Adamiak zauważył, że narodzinom św. Jana Chrzciciela towarzyszył konflikt jego rodziców z przybyłymi sąsiadami i krewnymi w kwestii wybranego imienia dla dziecka. - Rodzice Jana wiedzą, że zdarzyło się coś nadzwyczajnego, nastąpiła wyjątkowa interwencja Boga, który wymaga czegoś nowego – podkreślił. Zaznaczył, że Elżbieta i Zachariasz nie chcieli celowo wywołać konfliktu, ani zdradzić tradycji czy okazywać swój indywidualizm. - Zgodnie ze swoją tożsamością, w nowy sposób, tak odczytali znaki czasu, które otrzymali – mówił.

Na zakończenie Mszy św. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli życzenia na ręce księży biskupów, proboszcza oraz nowego kanonika.

Ewa Melerska
Zdjęcia: Ewa Melerska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.