Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabożeństwo majowe na Górze św. Jana w Gorzuchowie

2007-06-17
fot. Wielu wiernych wzięło udział w pielgrzymce od groty Matki Bożej w Sarnowie do groty Matki Bożej w Gorzuchowie / Fot. Archiwum redakcji
Jak co roku w trzecią niedzielę maja (już piąty rok z rzędu) proboszcz parafii Sarnowo, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i środowisko toruńskie Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków zorganizowali plenerowe nabożeństwo majowe „Od groty do groty”.
Od groty Matki Bożej przy kościele parafialnym w Sarnowie do groty Matki Bożej (Hallerowskiej) na Górze św. Jana w Gorzuchowie, którą ufundował właśnie gen. Józef Haller. 20 maja br o godz. 15.00 przed kościołem parafialnym pw. św. Marcina w Sarnowie zebrało się liczne grono parafian oraz pielgrzymi i delegacje SRK z sąsiednich parafii: z Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Lisewskiej, św. Józefa w Mniszku, Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu z Klubu Seniora i Grupa Patriotyczna z kościoła św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie. Przybyła też delegacja toruńskiego środowiska Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt licznego udziału dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Robakowie oraz delegacji i pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Hallera w Toruniu i Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim.


Ks. Jerzy Pawłowski i ks. Zbigniew Gański poprowadzili orszak pielgrzymkowy na Górę św. Jana. Litania Loretańska i pieśni maryjne wśród kolorowych pól i pagórków wprawiły uczestników w uroczysty nastrój tak, że nikt nie odczuwał trudów 2 km marszu. W grocie Matki Bożej po modlitwach przeplatanych pieśniami maryjnymi głos zabrał Benedykt Zawada działacz „Solidarności” z Grudziądza, przedstawił w skrócie sylwetkę Generała, Jego zasługi dla Polski i Pomorza.
Następnie przedstawiciel Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Torunia – Tadeusz Zysnarski przekazał krótko historię powstania groty i formy jej restauracji. Wskazał, że oprócz Groty Matki Bożej przy której się modlimy jest jeszcze jeden obiekt sakralny fundacji Błękitnego Generała tj. kapliczka św. Andrzeja Boboli w Gorzuchowie.

Z racji przypadającej w roku bieżącym 350. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, a w 2008 r. 70. rocznicy kanonizacji – wskazane jest by tę kapliczkę odnowić. Na zakończenie Zdzisław Borkowski przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Sarnowie zaprosił zebranych na poczęstunek, który przygotowano na placu przy kościele parafialnym. Szczególnie mile zaskoczone były osoby, które pierwszy raz uczestniczyły w tym plenerowym nabożeństwie. Cieszymy się, że w tak uroczysty sposób poznały „zagubioną wśród pól” Grotę Matki Bożej – pamiątkę po Błękitnym Generale.

Tadeusz Zysnarski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.