Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Młodzieżowa Strefa Mocy w Grążawach

2020-07-21
Fot. Ewa Melerska
21 lipca w parafii pw. św. Marcina Biskupa w Grążawach odbyła się Młodzieżowa Strefa Mocy.


Na młodzież tego dnia czekało wiele atrakcji na przykościelnym placu w Grążawach. Po zawiązaniu wspólnoty z krótkim koncertem wystąpił polski raper Tau. Zwracał on uwagę na problemy i pułapki, na które narażeni są w dzisiejszych czasach młodzi ludzie. Konsumpcjonizm, uzależnienie od smatrfonów, chęć posiadania pieniędzy powodują oddalanie się od Boga i zatracenie dobrych wartości.

Ks. Dawid Wasilewski w konferencji, którą zatytułował „O eucharystycznym sposobie bycia”, mówił, że owa eucharystyczność dawana jest nam podczas każdej Mszy św. Zauważył, w oparciu o fragment Ewangelii wg św. Mateusza, że Jezus podczas ustanowienia Eucharystii wykonuje 4 bardzo ważne czynności – bierze chleb, dziękuje i uwielbia Boga, łamie ten chleb i rozdaje go uczniom. Odniósł te czasowniki do codziennego życia każdego człowieka.

Witek Wilk, który podzielił się świadectwem swojego życia skupił się na dziękczynieniu Bogu za wszystko, co nas spotyka. Wielokrotnie podkreślał, że Pan Bóg wobec każdego człowieka ma najlepszy plan, który chce w nas realizować. Ma On wobec nas zamiary pełne pokoju, chce naszego zwycięstwa i byśmy żyli wiecznie.

Do wspólnego uwielbienia i modlitwy śpiewem zaprosiła wszystkich Sylwia Wilk z zespołem zaNim uwielbienie. Ważnym momentem był akt wyboru Jezusa Chrystusa na Pana i Zbawiciela, który poprzedził Eucharystię.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Artur Szymczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Mówił, że każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga. Mimo naszych grzechów i słabości On nieustannie nas kocha i wciąż zaprasza nas do powracania do żywej relacji z Nim. Słowo Boże ma być dla nas światłem i mocą w codziennym życiu.

Na zakończenie wszyscy trwali na modlitwie przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zawierzali Mu swoje życie i prosili o opiekę i błogosławieństwo.

Organizatorem Młodzieżowej Strefy Mocy była parafia pw. św. Marcina Biskupa w Grążawach oraz Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej "Kotwica".

Tekst i zdjęcia: Ewa Melerska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.