Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust parafialny

2006-05-14
fot. Tomasz Kowalski / Procesja fatimska – modlitwa w ulewnym deszczu przy jednym z ołtarzy
13 maja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy na Mszy św. odpustowej o godz. 17.00 odbyło się spotkanie wiernych i duszpasterzy z dekanatów: brodnickiego i górzneńskiego, bowiem tradycją tych corocznych spotkań jest pielgrzymowanie do miejsca odpustowego.
Parafianie wraz z proboszczem ks. Gabrielem Aronowskim przygotowali napoje i różnego rodzaju wypieki, aby strudzeni pielgrzymi z Jastrzębia, Pokrzydowa, Gorczenicy, Żmijewa i miejscowych parafii mogli odzyskać siły po kilkugodzinnej wędrówce w słońcu i przelotnym deszczu. Z pielgrzymami przybyli kapłani: ks. kan. Zenon Żmijewski, ks. Krzysztof Wojnowski i franciszkanin o. Kosma, a powitał ich wikary ks. Zbigniew Łukasik. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli także: dziekan dekanatu brodnickiego ks. prał. Bolesław Lichnerowicz, ks. Grzegorz Bohdan dyrektor brodnickiej Caritas, ks. kan. Kazimierz Wierzbicki ze Żmijewa, ks. Roman Wiglusz z Sumowa, ks. Andrzej Srebrzyński z Mszana, ks. Marek Skok z Cichego, ks. Piotr Kamiński z Gorczenicy i ks. Wiesław Wyszkowski z Brzozia.


Koncelebrze sumy odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Ryszard Czepek, proboszcz z Grążaw. Mówił on m. in. o potrzebie zawierzenia Maryi swoich trosk, kłopotów i niepowodzeń, bo tylko Ona może nam pomóc je rozwiązać. Homilię zakończył cytatem z nauczania Jana Pawła II: „Zdradzę wam sekret trzeciej tajemnicy fatimskiej – odmawiajcie różaniec, powtarzam – odmawiajcie różaniec”.

Kończąc Mszę św. sprawowaną w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II i za parafian, ks. proboszcz Gabriel Aronowski podziękował przybyłym kapłanom, pielgrzymom i parafianom. Eucharystię uświetnił śpiew chóru parafialnego kierowanego przez p. Adama Gontarka. Na zakończenie uroczystości odpustowych odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ofiarowanej parafii przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego. Figurę nieśli członkowie Żywego Różańca, w roku bieżącym również panowie – członkowie męskiej róży im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, która powstała w pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, aby modlić się o wyniesienie na ołtarze tego największego z Polaków. W procesji uczestniczyło ponad tysiąc osób. Przejściu procesyjnemu do pięciu ołtarzy towarzyszyła modlitwa różańcowa z rozważaniami prowadzonymi przez duszpasterzy naszej parafii. Modliliśmy się za rodziny, Ojczyznę i w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Towarzyszył nam deszcz padający z niewielkimi przerwami, który jednak nie zakłócił przebiegu procesji.

Tomasz Kowalski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.