Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zaproszenie na 25-lecie łasińskiego Karmelu

2020-08-24
Fot. Aleksandra Wojdyło
W lutym 1995 roku, siostry karmelitanki bose przybyły z Kalisza do diecezji toruńskiej, a konkretnie do Łasina, by założyć tu nowy klasztor. Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 25-lecia naszego łasińskiego Karmelu – w niedzielę, dnia 30 sierpnia siostry serdecznie zapraszają na godzinę 15:00 na uroczystą Mszę św., której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Śmigiel.

Eucharystia będzie naszym dziękczynieniem Dobremu Bogu za łaskę istnienia tego miejsca modlitwy jakim jest łasiński Karmel. Razem z Księdzem Biskupem i wszystkimi przybyłymi, by z nami się modlić, będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski, za dar każdej z sióstr, która w przeciągu tych lat służyła tu Panu Bogu i ludziom. Będziemy dziękować za czas, który Jezus dał nam dotąd przeżyć byśmy tu modliły się i żyły dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla każdej danej nam i zadanej osoby i dzieła.

Pierwszy mały Jubileusz naszego Klasztoru przypadł w szczególnej dla świata i Polski chwili. Z powodu pandemii świętowanie odsunęło się w czasie i odbędzie się w bardzo kameralnym gronie. Sercem zabieramy jednak na jubileuszową Mszę św. wszystkie osoby, które przez te 25 lat związały się z naszym Klasztorem. Myślimy tu o Kapłanach, którzy służyli nam sprawując sakramenty i głosząc słowo, o Dobroczyńcach, o naszych Przyjaciołach i Rodzinach Sióstr. O wszystkich osobach, których modlitwa i materialne wsparcie były wyciągniętymi nad nami rękoma Bożej Opatrzności. Naszą wdzięczność za to, że jesteście z nami składamy na ołtarzu w modlitwie przez cały ten rok.

Jubileusz to taki moment w historii, który mówi nam o trwaniu, o wierności, o korzeniach, o pewnej stałości. O tym, że nasze istnienie wtapia się w jakiś znaczący sposób w większy wymiar historii Kościoła, Zakonu, Diecezji… Tymczasem wszystko co dzieje się wokół uświadamia nam wielką kruchość, ulotność, przemijalność naszego ziemskiego bytowania. Kruchość jest wezwaniem do gorliwości w przeżywaniu każdej danej nam przez Boga  chwili. Dziękujemy więc Bogu także za tę kruchość, bo ona każe nam opierać się we wszystkim jedynie na Nim. Błogosławimy Cię Panie i razem z psalmistą wołamy:

Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo.
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga ujrzą na Syjonie.
Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Siostry Karmelitanki Bose z Łasina
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.