Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Profesorska nominacja

2008-05-14
fot. Uroczystości przewodniczył bp Józef Szamocki Fot. Czesław Jarmusz
W toruńskiej bazylice katedralnej 6 kwietnia rozbrzmiały z niecodziennej okazji chłopięco-męskie głosy Chóru Katedralnego „Pueri Cantores Thorunienses”. Podczas uroczystej Mszy św., koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, założyciel i dyrygent chóru prof. Roman Grucza dziękował Panu Bogu za dar, jaki stał się jego udziałem – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z 21 grudnia 2007 r. nadał Romanowi Gruczy tytuł profesora sztuk muzycznych.

„Muzyka jest wyższym objawieniem niż

wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia”

Ludwig van Beethoven


Fot. 2. Prezydent Lech Kaczyński nadał Romanowi Gruczy tytuł profesora sztuk muzycznych
Fot. www.probild.Com

Z tej okazji do toruńskiej matki kościołów przyjechali zaproszeni goście z całej Polski. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. odprawiło 10 księży zaprzyjaźnionych z Profesorem, m.in. ks. prał. Józef Nowakowski – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, ks. prał. dr Roman Buliński – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy, ks. Zbigniew Malinowski i ks. dr Kazimierz Dąbrowski – dyrektorzy Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Lutomiersku k. Łodzi. Ksiądz Biskup w homilii przekreślił talenty i przymioty zasłużonego dla diecezji toruńskiej prof. Romana Gruczy, a proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Marek Rumiński podziękował pierwszemu organiście bazyliki i dyrygentowi chóru katedralnego za uświetnianie muzyką uroczystości kościelnych. Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Thorunienses”, tym razem pod dyrekcją Aleksandry Gruczy-Rogalskiej, z solistą Wiesławem Raczkowskim i przy akompaniamencie organowym Marcina Łęckiego, wykonał m.in. Césara Francka „Panis Angelicus” oraz Charlesa Gounoda „Laudate Dominum”.

Honorowym gościem był prezydent Torunia Michał Zaleski, który w życzeniach skierowanych do prof. Gruczy napisał: „Panu Profesorowi Romanowi Gruczy, nestorowi toruńskiej chóralistyki, z najwyższym uznaniem za miłość do Torunia i polihymnii”.

Aleksandra Grucza – Rogalska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.