Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

30 lat temu

2008-12-07
fot. Centralne obchody rocznicy wyboru Jana Pawła II na toruńskich Jordankach Fot. Joanna Kruczyńska
Dla Polaków było to niewyobrażalne szczęście. Niektórzy nie dowierzali, inni modlili się z wdzięcznością. 30 lat temu polski kard. Karol Wojtyła został papieżem. Rocznicę tego wydarzenia świętowano niemalże na całym świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.

I tak przechodzą pokolenia-
Nadzy przychodzą na świat
i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz”.
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe – oto teraz martwe.
To co było piękne – oto teraz
Brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne
trwa!

Jan Paweł II

Tryptyk Rzymski”

 

W diecezji toruńskiej uroczystości rocznicowe obchodzono w wielu parafiach. Centralne spotkanie miało miejsce 16 października o godz. 21 przy pomniku Jana Pawła II na toruńskich Jordankach, gdzie zebrali się mieszkańcy miasta i kapłani. Organizatorami wieczoru byli toruński Urząd Miejski oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Hołd wielkiemu Polakowi oddali zastępcy prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, Rafał Pietrucień, a także przewodniczący Rady Miasta Waldemar Przybyszewski oraz radni. Wśród kapłanów nie zabrakło dyrektora Wydziału Ekonomicznego Kurii ks. prał. Stanisława Majewskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego ks. dr. Dariusza Żurańskiego oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. prał. Józefa Nowakowskiego.

Zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski, a następnie ks. prał. Stanisław Majewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Słowa „Jestem, pamiętam, czuwam” tak trafnie oddają istotę posługi
Papieża. „Jestem to wyraz miłości. Pamiętam, bo miłość każe pamiętać, a nie zapomnieć, a czuwam to trwam z miłości tak, jak Jezus w Ogrójcu” – powiedział ks. prał. Majewski. Przypomniał słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, bo „Polska potrzebuje ludzi sumienia”.

W intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II odmówiono dziesiątkę Różańca. Następnie młodzież z toruńskiego Gimnazjum nr 3 zaprezentowała fragmenty poezji Karola Wojtyły, a chór Zespołu Szkół Muzycznych wykonał kilka utworów ilustrujących wiersze. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze. Kapłani udzielili błogosławieństwa i tradycyjnie odśpiewano ulubioną przez Papieża
„Barkę”. 

Na zakończenie prowadzący wieczór ks. kan. Andrzej Piontkowski wyraził myśli chyba wszystkich zgromadzonych: „Te chwile spędzone dzisiaj, razem, przekładały się na nasze jutro”.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.