Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza św. w intencji śp. o. Kazimierza Kubackiego SJ

2020-11-06
Fot. Piotr Kriesel
4 listopada w Łodzi zmarł o. Kazimierz Kubacki, jezuita, który w latach 1987-1991 posługiwał w Toruniu.

W Kościele Akademickim w Toruniu Msza św. za śp. o. Kazimierza zostanie odprawiona w dniu pogrzebu, czyli w sobotę, 7 listopada o godz. 15.30.

Przedstawiamy wspomnienie o zmarłym duszpasterzu.

Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu!
Wspomnienie o śp. o. Kazimierzu Kubackim SJ (1958-2020
)

4 listopada w Łodzi odszedł do Pana chory na COVID-19 o. Kazimierz Kubacki SJ. W latach 1987-1991 posługiwał w Toruniu jako duszpasterz akademicki. Przypomnę jego osobę, dlatego że odegrał on bardzo ważną rolę w życiorysach wielu osób (szczególnie studentów, ale nie tylko), a także w historii tego duszpasterstwa w trudnym i wymagającym okresie zmian, i to nie tylko tych ustrojowych, ale także w Kościele w Polsce przełomu lat 80. i 90.

Z życiorysu

O. Kazimierz urodził się 28 listopada 1958 r. w Brzeźnej Woli. Po czterech latach przeniósł się z rodziną do Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy. W 1977 r. zdał maturę, ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 23 sierpnia 1977 r., nowicjat odbył w Kaliszu, studia filozoficzne w Krakowie (1979-1981) a teologiczne w Warszawie (1981-1984). Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1984 r. w Gdańsku z rąk bpa Tadeusza Gocłowskiego. Po święceniach posługiwał przez rok w nowicjacie w Kaliszu jako socjusz magistra, a następnie w latach 1985-1987 kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studiując teologię duchowości. Następnie w latach 1987-1991 posługiwał w Toruniu, później przez dwa lata w Warszawie przy parafii św. Szczepana, następnie odbył trzecią probację w Jastrzębiej Górze. Od 1994 r. posługiwał w Gdańsku, w 1998 r. został przełożonym tamtejszej wspólnoty oraz proboszczem parafii. Od 2006 r. posługiwał jako proboszcz w Warszawie w parafii pw. św. Andrzeja Boboli, a w latach 2011-2018 jako proboszcz oraz przełożony wspólnoty w Łodzi.

Jezuickie duszpasterstwo w Toruniu

Obecność jezuitów w Toruniu po II wojnie światowej kojarzy się wielu osobom, i słusznie, z funkcjonowaniem przy ich ośrodku duszpasterskim różnych grup i wspólnot. Osoby związane przez lata z jezuitami, utrzymujące z nimi niejednokrotnie kontakt do dnia dzisiejszego, wspominające ich obecność w swoim życiorysie, często były uczestnikami spotkań w mniejszych grupach działających w Duszpasterstwie Akademickim. Jednym z ojców, który mocno wpisał się w funkcjonowanie różnych grup w DA, był o. Kazimierz Kubacki.
Dla wielu z nas, gdyż sam w latach 1987-1992 byłem w tym duszpasterstwie, był niezwykle ważną osobą. To w znacznym stopniu dzięki jego otwartości, dostępności i codziennej obecności w świątyni i w salach duszpasterskich trwałem w tym duszpasterstwie i wydało ono w moim życiu tak ważne owoce.

Akademicki Ruch Światło Życie

Początki studenckiej wspólnoty oazowej przy toruńskim DA sięgają grudnia 1981 r. Spośród jezuitów grupą zajmowali się szczególnie: o. Józef Łągwa, który w domu toruńskim posługiwał w latach 1985-1986 oraz o. Kazimierz Kubacki. Od 1988 r. grupa zaczęła regularnie wyjeżdżać właśnie z o. Kazimierzem na rekolekcje letnie, np. do Paar (1988), Niwy (1989, 1990) i Tylki (1991). Doświadczenie tych rekolekcji pozostaje do dzisiaj w pamięci wielu osób, między innymi mojej żony Hani, która już na pierwszym roku studiów, czyli w październiku 1987 r., trafiła właśnie do tej wspólnoty. Przywołane rekolekcje stały się dla wielu uczestników spotkań akademickiej oazy fundamentem ich wiary, tak ważnym doświadczeniem, że często do dnia dzisiejszego do niego wracają.

Odnowa w Duchu Świętym

Placówka jezuicka w Toruniu odegrała ważną rolę w rozwoju ruchu charyzmatycznego w tym mieście. W jego historię także bardzo mocno wpisał się o. Kazimierz. Przypomnijmy, że ważny impuls w rozwoju Odnowy w Duchu Świętym, i to nie tylko w Toruniu, związany był z osobą jezuity o. Józefa Kozłowskiego (1951-2003). W latach 1985-1987 posługiwał on w Toruniu. Już jesienią 1985 r. zaczął zakładać w DA grupy Odnowy. W sumie przez dwa lata swojej posługi założył aż trzy wspólnoty: „Pojednanie”, „Posłanie”, „Wieczernik”. Od jesieni 1987 r. o. Józef pełnił już posługę w Łodzi. Owoce posługi o. Józefa kontynuował właśnie o. Kazimierz, który latem tegoż roku pojawił się w Toruniu.
Cotygodniowe spotkania, prowadzone każdego roku przez wszystkie trzy wspólnoty Seminaria Odnowy w Duchu Świętym, dni skupienia, rekolekcje, Eucharystie oraz sakrament pojednania - w tym wszystkim był obecny o. Kazimierz. Ile osób dzięki jego posłudze inaczej spojrzało na swoje życie, przeżyło moment nawrócenia, odbyło pierwszy raz w swoim życiu spowiedź generalną, zachwyciło się Bogiem, Jemu oddało swoje życie, odnalazło się w Kościele  - o tym wie tylko Bóg i konkretne osoby.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Kolejna grupa, w której posługiwał o. Kazimierz, to Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Ruch ten skupia katolików świeckich zainspirowanych duchowością ignacjańską. Odnowienie dzieła w Polsce miało miejsce w latach 80. XX w. Początki zawiązywania grup WŻCh w Toruniu sięgają drugiej połowy 1987 r., czyli wtedy, kiedy pojawił się w Toruniu o. Kazimierz. Był jednym z ojców, który angażował się w spotkania pierwszych powstających grup. On był jednym z tych, który nie szczędził czasu na rozeznawanie tego nowego dzieła w Kościele. To między innymi on pomagał wielu osobom, które kończyły studia, w rozeznawaniu właśnie w tym środowisku swojego dalszego powołania. Formację w WŻCh, także dzięki o. Kazimierzowi przeszła duża liczba osób, które dzisiaj są zaangażowane w różne dzieła w Toruniu i nie tylko.

Podczas strajków

O. Kazimierz wpisał się także w trudny czas strajków studentów UMK w maju 1989 r., w pewien sposób także w historię Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Osoby będące w grupach DA były także zaangażowane w strajki, w działalność różnych grup czy organizacji opozycyjnych. Wielu osobom towarzyszył w tamtym czasie w ich zmaganiach i wyborach. O. Kazimierz odpowiedział między innymi na prośbę strajkujących studentów, aby odprawić Mszę św. u nich w pomieszczeniu w Dworze Artusa. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy wspólnie wszystko to, co  było potrzebne, aby sprawować Eucharystię.

O. Kazimierz w moim życiu

Chciałbym napisać także kilka słów o tym, jaką rolę odegrał w moim życiu o. Kazimierz. Wszystkiego nie da się powiedzieć. Myślę, że mój życiorys podobny jest do życiorysów wielu osób, szczególnie studentów, którzy przewinęli się przez DA, kiedy był duszpasterzem. Do DA trafiłem jesienią 1987 r., czyli wtedy, kiedy pojawił się w nim ojciec. To dzięki niemu od marca 1988 r. przeżyłem rekolekcje Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Tych kilka tygodni zmieniło całkowicie moje życie w relacji do Boga oraz do wielu osób, mogę powiedzieć, że zaczęło się coś nowego, co trwa do dnia dzisiejszego. To dzięki o. Kazimierzowi poznałem inne oblicze Boga, dojrzalej spojrzałem na Kościół, zacząłem pytać Boga o moje powołanie, dotknąłem duchowości ignacjańskiej, doświadczyłem tego, że droga wiary związana jest z konkretną wspólnotą, to dzięki niemu podjąłem pierwsze posługi i odpowiedzialności we wspólnocie „Posłanie”, w której wzrastałem przez całe studia.
O. Kazimierz błogosławił nasz związek małżeński z Hanią. Dodajmy, że pobłogosławił wiele małżeństw, to był owoc także jego posługi. W 2011 roku był na moich święceniach diakonatu w Toruniu w parafii św. Antoniego. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o diakonacie stałym w kontekście wprowadzania go w jego archidiecezji łódzkiej. Był orędownikiem obecności tego powołania w Kościele.

Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu, odbieraj swoją nagrodę!
Oręduj za nami - wierzymy, także dzięki Tobie, w świętych obcowanie.

Dk. Waldemar Rozynkowski


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.