Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wytrwałość rodzi się w codzienności

2008-12-08
fot. W święto św. Stanisława Kostki dzieci, młodzież i Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii św. Wojciecha w Lidzbarku zgromadzili się na Mszy św. Fot. Ks. Krzysztof Górski
Kościół w Polsce 18 września obchodził święto św. Stanisława Kostki – patrona m.in. dzieci, młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. W wielu kościołach podopieczni Świętego gromadzili się na Mszach św., aby wypraszać za jego przyczyną błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w kolejnym roku nauki i służby przy ołtarzu Pana.

Nie mogło zatem zabraknąć eucharystycznego spotkania w kościele pw. św. Wojciecha w Lidzbarku. Mszę św. ku czci św. Stanisława sprawowali wikariusze – ks. Zbigniew Sikorski i ks. Krzysztof Górski. Przewodniczący celebry, ks. Sikorski, przybliżył biografię patrona. Na uwagę w życiu św. Stanisława zasługuje fakt – mówił – że potrafił pogodzić naukę, na którą poświęcał wiele czasu, z bogatym życiem duchowym, to znaczy z kontemplacją, praktykowaniem ascezy i zadawanym sobie pokutom. Kaznodzieja zaakcentował wytrwałość, z jaką próbował wstąpić do zakonu jezuitów mimo trudności, jakie dorośli stawiali na drodze jego życia. W końcu – kontynuował Ksiądz Zbigniew – w wieku 17 lat został przyjęty do zakonu, a rok później złożył śluby. Wielkim pragnieniem Staszka było odejście z tego świata w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny oraz osobiste przypatrzenie się tym uroczystościom, więcej – uczestniczenie w nich wśród świętych i aniołów. Ta tęsknota za niebem ziściła się. 10 sierpnia Staszek ciężko zachorował, a 15 sierpnia zmarł z modlitwą różańcową na ustach. Ks. Sikorski podkreślił, że św.
Stanisław Kostka uczy „dobrego wykorzystywania każdej chwili, która jest nam dana”, ponieważ czas nigdy się nie powtarza. „To, co dzieje się teraz, nigdy więcej nie powróci – mówił Kaznodzieja. – Młodzi ludzie wiele rzeczy odkładają na później, a Święty uczy, że tego jutra może już nie być. Wam nie wolno ustać w dążeniu do celu mimo przeszkód, które będą się pojawiały w życiu. Gdyby św. Stanisław na początku swojej drogi stwierdził, że skoro inni nie pozwalają, dzisiaj nie spotkalibyśmy
się na tej Mszy św., wspominając Świętego, nie cieszylibyśmy się sobą nawzajem”. Skutki działania Patrona i wytrwałość, z jaką dążył do celu, trwają do dziś.

Kończąc kazanie, ks. Sikorski zachęcił młodzież, by nie ustawała w drodze do celu, który Pan Bóg złożył w jej sercach. Przypomniał także, że wytrwałość rodzi się w codzienności, zaczyna się od najprostszych i najdrobniejszych rzeczy, takich jak: porządek w pokoju, posłuszeństwo, czas
poświęcony rodzicom, odrabianie lekcji, punktualność i obowiązkowość.

Po Mszy św. młodzież klas II szkół ponadgimnazjalnych udała się do salki parafialnej na spotkanie w ramach katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa.

ks. Krzysztof Górski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.