Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zmarła Krystyna Porębska-Rożałowska

2006-03-19
fot. Jubileusz 40-lecia KIK-u w 1998 r. Od prawej: Krystyna Porębska, Cecylia Iwaniszewska (prezes), Jerzy Matyjek, Andrzej Tyc. / Fot. Archiwum KIK-u
16 marca br. odeszła do Pana mgr Krystyna Porębska -Rożałowska, jedna z osób-założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, przez długie lata członek Zarządu, a w latach 1991 – 1994 Prezes KIK-u.
K. Porębska, z domu Bichniewicz, urodziła się 11.03.1919 r. w majątku Poniemuniek w pow. Rakiszki, na północ od Wilna. Ukończyła gimnazjum ks. A. J. Czartoryskiego w Wilnie, maturę zdała w 1937 r. W końcu 1940 r. rodzinę Bichniewiczów wysiedlono ze wsi do Wilna, gdzie na Boże Narodzenie 1940 r. odbył się ślub Krystyny z Jerzym Rożałowskim. Jerzy działał w konspiracji, występował pod nazwiskiem Porębski, dlatego też w akcie ślubu i w dalszych dokumentach Krystyny pozostało to nazwisko. W 1944 r. Jerzy zaginął, prawdopodobnie został uwięziony i wywieziony na Syberię, z której nie powrócił.


Rodzina Bichniewiczów osiadła w 1945 r. w Toruniu, gdzie Krystyna po ukończeniu studiów historycznych pracowała w pracowni mikrofilmów Towarzystwa Naukowego, a potem w bibliotece. Znalazła się w gronie młodych pracowników naukowych, którzy wraz z prof. Karolem Górskim na czele zakładali Klub Inteligencji Katolickiej, zarejestrowany w lutym 1958 r. Jak wspominają dawni członkowie Zarządu, zawsze można było na niej polegać, obecna tam, gdzie właśnie była potrzebna. Można ją określić jako Człowieka Kościoła Powszechnego. Z zainteresowaniem śledziła obrady Soboru Watykańskiego II, a w 1978 r. z wielką radością przeżywała wybór Papieża-Polaka. Jako historyka zajmowały ją sprawy sukcesji biskupiej od czasów chrystianizacji Ziemi Chełmińskiej aż po utworzenie diecezji toruńskiej. Ulubionym kościołem p. Krystyny była jej parafia św. Jakuba, gdzie starała się być na porannej Mszy św. Gdy zaczęła chorować, właśnie ten kościół był celem jej ostatnich pieszych, samodzielnych wędrówek.

Krystyna Porębska zmarła 16 marca. Na uroczystościach pogrzebowych w kościele św. Antoniego zgromadzili się licznie członkowie KIK-u, Towarzystwa Naukowego, przyjaciele i znajomi, którzy pragnęli podziękować zmarłej za niezwykłą kulturę osobistą, poczucie odpowiedzialności, dobroć i pochylenie nad drugim człowiekiem. Żegnaliśmy ją słowami psalmu: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne”.

Cecylia Iwaniszewska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.