Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Misje święte

2008-12-17
fot. Przedstawiciele Róż Różańcowych, Ojciec Bolesław i ks. kan. Józef Lipski po poświęceniu sztandaru Fot. ks. Wiesław Michlewicz
W dniach od 28 września do 5 października w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu-Mniszku odbyły się misje święte. Był to czas modlitwy, wzmocnienia wiary i przewartościowania swego życia. Nauki prowadził o. Bolesław Konopka z zakonu ojców kapucynów. Tematem były słowa hasła roku duszpasterskiego: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.

W naukach misjonarz rozważał różne aspekty życia chrześcijańskiego. W niedzielę zaprosił wiernych do udziału w misjach, byśmy wzorem apostołów „wsiedli do łodzi i wypłynęli na głębię”. W szczególny sposób zachęcał najmłodszych do apostolstwa modlitwy i angażowania się w życie wspólnoty parafialnej. Drugiego dnia odbyła się dodatkowa nauka dla młodzieży, podczas której misjonarz rozważał temat wolności. Ostrzegał przed jej niewłaściwym używaniem, prowadzącym do zniewolenia człowieka przez alkohol i narkotyki. W środę przez całodzienną adorację przygotowywał nasze serca na spotkanie z łaską Bożą w sakramencie pojednania. W tym dniu sprawował Mszę św. za zmarłych. Czwartek był poświęcony nabożeństwu pokutnemu i sakramentowi spowiedzi. Ojciec Bolesław tłumaczył do jak wielkiej duchowej katastrofy prowadzi nieszczera spowiedź. W rozważaniach wielokrotnie przywoływał osobę św. Ojca Pio, nazywanego więźniem konfesjonału. Dzień śmierci Chrystusa, piątek, był czasem Drogi Krzyżowej. Wspólnota parafialna w modlitewnej zadumie kroczyła ulicami osiedla, rozważając mękę Jezusa. Nabożeństwo zakończyło się poświęceniem krzyża misyjnego, który na kolejne 10 lat będzie przypominał o misjach. Przedostatni dzień poświęcony był chrześcijańskiej rodzinie. Podczas Mszy św. małżonkowie podali sobie prawe dłonie i odnowili przyrzeczenia złożone w dniu ślubu. W Tygodniu Miłosierdzia nie zabrakło także nabożeństwa dla chorych z indywidualnym błogosławieństwem lourdskim i sakramentalnym namaszczeniem.

Na zakończenie przyjęliśmy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne. Pamiątką przeżytych rekolekcji jest sztandar Żywego Różańca, poświęcony przez proboszcza ks. Józefa Lipskiego. Dziękując Ojcu Bolesławowi za przeprowadzone misje, duszpasterze oraz parafianie życzyli mu franciszkańskiej radości i pokoju.

Ks. Wiesław Michlewicz

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.