Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

I Synod Diecezji Toruńskiej zakończony

2011-06-28
fot.
Ponad 4. tysiące osób: duchownych, konsekrowanych i świeckich uczestniczyło w uroczystym zakończeniu obrad I Synodu Diecezji Toruńskiej. Mszy św. koncelebrowanej przez setki kapłanów przewodniczył ks. apb Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. – Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy przedstawia Dzieciątko Jezus, które otoczone symbolami męki chwyta się ramion swojej Matki, szukając u Niej pomocy i siły na przyszłość. Uczyńmy dziś tak samo jak Ono. Uchwyćmy się Maryi prosząc, by pomogła wprowadzać w życie postanowienia synodalne – powiedział abp Migliore podczas Mszy św.

Uroczystość rozpoczęła się wczoraj o godz. 16. w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy poprowadził kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Majewski. Po przestawieniu patronce diecezji podziękowań i próśb wyruszyła procesja do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach. Procesję, podczas której przedstawiono Bogu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie sprawy Kościoła, diecezji i miasta, poprowadził biskup Józef Szamocki.

O godz. 18. rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wśród celebransów byli księża biskupi z diecezji: gdańskiej, pelplińskiej, włocławskiej i płockiej. Homilię wygłosił ks. biskup toruński Andrzej Suski.

– Niejednokrotnie w historii próbowano pogrzebać Kościół, ale wszystkie mowy pogrzebowe okazały się przedwczesne, bo oto Kościół żyje. Nasuwa się pytanie: Jak to się dzieje, że Kościół istnieje już dwa tysiące lat? Odpowiedź jest prosta: Nie ludzie dali Kościołowi początek. Kościół zrodził się z ręki Boga, dlatego zawsze na nowo żyje z Jego ręki – powiedział biskup Suski podczas homilii. – Kościół żyje inaczej niż człowiek. On nie rodzi się raz, lecz rodzi się nieustannie na nowo dzięki mocy Ducha Świętego – dodał ks. biskup.

– Kościoła nie może zniszczyć ani słabość jego dzieci, ani złość jego przeciwników, bo on wciąż na nowo rozpalany jest ogniem Bożego Ducha. Bóg podtrzymuje go od dwóch tysięcy lat. Podtrzymuje go także dzisiaj – zaznaczył biskup Andrzej. – Ten Boży ogień daje o sobie znać w naszej diecezji poprzez dzieło synodalne. Synod, który oznacza wspólna drogę, zmierzanie w tym samym kierunku. Jest to nasza wspólna droga z Jezusem. Droga wąska i stroma, lecz bezpieczna, prowadząca do prawdy i życia. Jest to droga z całym Kościołem Chrystusowym pod przewodnictwem następcy św. Piotra. Nasz synod jest wspólną drogą z całym Kościołem w Polsce, drogą wyznaczoną przez II Polski Synod Plenarny – powiedział bp Suski.

– Dla młodej diecezji toruńskiej I Synod ma ogromne znaczenie, gdyż jest etapem wspólnej drogi ku przyszłości. Kościół bowiem jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości – podkreślił biskup Andrzej na zakończenie homilii. – Synod jest wyrazem komunii naszego Kościoła diecezjalnego. Dziś wdzięczni za ten dar chcemy wsłuchiwać się w słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Oddajemy owoce synodu w ręce Pana Jezusa i ufamy, że udzieli nam mocy do jego wypełniania – dodał bp Suski.

Na zakończenie Eucharystii sekretarz I Synodu ks. kan. Stanisław Cierkowski poprosił biskupa Andrzeja Suskiego o podpisanie dekretu zatwierdzającego uchwały Synodu. Po uroczystym odczytaniu dekretu biskup Suski złożył na nim podpis ogłaszając, że uchwały synodalne wchodzą w życie z dniem 25 marca 2012 r.

Po podpisaniu dekretu biskup Andrzej Suski wręczył odznaczenie „Zasłużony dla diecezji toruńskiej” pani Barbarze Pawłowskiej oraz o. Andrzejowi Makowskiemu CSsR.

Zakończenie I Synodu Diecezji Toruńskiej odbyło się w patronalne święto diecezji. W dzień, w którym w kościele wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Nieustającej Pomocy.

Uroczyste rozpoczęcie Synodu miało miejsce 23 czerwca 2007 r. w toruńskiej katedrze. W momencie rozpoczęcia prac Synodu liczba jego członków wynosiła 141 osób. Ostatnia sesja synodalna miała miejsce dnia 20 listopada 2010 r., w sumie odbyło się ich 16.

Uroczystości transmitowane były przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM.

ks. Paweł Borowski

Film z uroczystości

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.