Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Biskup toruński przewodniczy uroczystościom w amerykańskiej Częstochowie

2011-07-07
fot.
Pielgrzymka nawiązywała do zawołania papieskiego „Totus Tuus, Maryjo” i była dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jana Pawła II, a także za Radio Maryja, Telewizję TRWAM i wszystkie dzieła tej rozgłośni. Spotkanie rozpoczęły świadectwa, a potem prezentowały się koła przyjaciół Radia Maryja działające przy parafiach Stanów Zjednoczonych i Kanady.

3 lipca odbyła się 13. Polonijna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown (Pensylwania), która zgromadziła ok. 2 tys. pątników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, m.in. z Kalifornii, Florydy, Chicago, Nowego Jorku, New Jersey, Baltimore, Bostonu, Manville, Stanford i Toronto.

Centralnym jej punktem była Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, którą celebrowali m.in. o. dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor i założyciel Radia Maryja, o. Piotr Chyła – wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, o. Jan Król oraz kapłani diecezji toruńskiej – ks. kan. Wojciech Niedźwiecki – sekretarz Biskupa Diecezjalnego, ks. kan. Wojciech Miszewski – proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Toruniu na Wrzosach i ks. dr Dariusz Żurański – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, redaktor „Głosu z Torunia”. Byli obecni również kapłani z różnych Stanów, Kanady i Europy. Eucharystii towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II, dar Radia Maryja dla sanktuarium w Doylestown.

Nawiązując w homilii do Ewangelii, bp Andrzej Suski wyjaśniał, że nie można polegać wyłącznie na własnych siłach, lecz należy powierzyć się Bogu i pozwolić się Mu prowadzić, bowiem „chrześcijaństwo nie wyrzeka się mądrości, ale wyrzeka się pychy i zarozumiałości. Jezus stał się cichy i pokorny po to, żeby ukazać nam drogę, po jakiej mamy kroczyć”. Taką drogą prostoty, ufności, duchowego dziecięctwa szli święci, m.in. św. Teresa z Lisieux oraz bł. Jan Paweł II. Dlatego dziś wielbimy Boga za świętość jego życia. Pamiętamy, jak niestrudzenie głosił Ewangelię i sam żył według jej zaleceń; pokazywał, że świętość jest możliwa i jest dla wszystkich. W tym miejscu Ksiądz Biskup przywołał słowa błogosławionego, że świętość jest wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego, tłumaczył, że Papież Polak był i pozostał przewodnikiem na tej drodze poprzez katechezy środowe, dokumenty apostolskie, homilie i wizyty apostolskie do krajów na całym świecie, a dla Polaków szczególne znaczenie mają przesłania pielgrzymek do Ojczyzny. Stąd Biskup Andrzej przypomniał hasła i przesłania tych wizyt, które uczyły, jak korzystać z wolności i pamiętać o wielkiej godności człowieka.

"Wśród gości, którzy przybyli do amerykańskiej Częstochowy był znakomity polski bokser Tomasz Adamek, który prosił m.in. o modlitwę o pomyślny przebieg walki o Mistrzostwo Świata, którą stoczy z jednym z braci Kliczko".

Jan Paweł II nauczał, że Ewangelia przynosi odpowiedź zasadniczą na wszystkie pytania i wątpliwości ludzkiego serca. Wzywał więc do życia bez lęku, przekraczania progu nadziei i przyjęcia wskazań Dobrej Nowiny. To było celem nowej ewangelizacji, o której tak wiele mówił Papież Polak, pokazując znaczenie katolickich środków przekazu społecznego. W tym duchu kaznodzieja przytoczył wypowiedź Ojca Świętego: „Codziennie dziękuję Bogu, że w Polsce jest takie radio, że jest Radio Maryja”, i zachęcał, by te słowa powtarzać również dziś. Czyniąc to, Biskup Andrzej podkreślił ważną rolę, jaką spełnia Radio Maryja, które trwa w nauce Apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i modlitwie. Wskazał te 4 filary życia Kościoła, które realizują się poprzez transmitowanie katechezy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów; rozmowy, dyskusje, wymianę myśli i inne rozmowy (każda rozmowa, nawet niedokończona, jednoczy ludzi – mówił Ksiądz Biskup. – Jest mostem zarzucanym od człowieka do człowieka, aby na nim się spotkać. Dopóki ze sobą rozmawiamy, jesteśmy razem, jesteśmy zdolni do porozumienia); codzienną transmisję Mszy św., która przemienia życie; różne formy modlitwy i uświęcania nimi czasu. Radio Maryja uczy modlitwy, wprowadza w nią, odsłania jej piękno i czyni z niej potrzebę serca.

Na zakończenie homilii kaznodzieja dziękował Bogu, że Radio Maryja służy Kościołowi i wiernym w Polsce i na świecie. Nazwał je wielką amboną, liczną rodziną, poszerzoną przestrzenią Wieczernika, codzienną szkołą modlitwy. – I z tymi duchowymi darami dociera do polskich domów w kraju i poza granicami. Dla wielu jest nicią łączącą z ojczystym krajem, rodzinną mową i kulturą, z tym, co Polskę stanowi. Dlatego, siostry i bracia, jesteśmy tu dzisiaj na tej uroczystej Eucharystii, by dziękować dobremu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, razem z nim, tak jak zwykł on to czynić, dziękować Bogu za Radio Maryja. Mamy świadomość, że z nami trwają w tym dziękczynieniu liczni rodacy, których serdecznie pozdrawiamy, niech nas jednoczy wspólne uwielbienie Boga wyrażane słowami Apostoła: „Temu, który mocą działającą w nas może uczynić więcej nieskończenie, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i Chrystusie po wszystkie pokolenia wieków” (por. Ef 3, 20) – wołał Biskup Andrzej.

Radosnym momentem pielgrzymki było uhonorowanie inż. Andrzeja Ryczka papieskim odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Odznaczenie to przyznał Benedykt XVI na wniosek bp. Andrzeja Suskiego jako wyraz uznania zasług dla Kościoła. Wręczył je Biskup Toruński. Laureat, dziękując za zauważenie swojej pracy i talentu, powiedział, że to wyróżnienie nie byłoby możliwe bez udziału wiernych, ich zaangażowania i troski.

Na zakończenie Mszy św. o. dr Tadeusz Rydzyk mówił o tendencji tworzenia Kościoła liberalnego. Zauważając to zagrożenie, zaproponował potężną modlitwę, jak powiedział – krucjatę modlitwy w Polsce, i oddanie się Matce Bożej. Poinformował także, że akt oddania często ponawia się na antenie, a w siedzibie radia – codziennie. Po tym wprowadzeniu zebrani odmówili akt oddania się Matce Bożej.

Ponieważ uroczystość kończyła się według polskiego czasu ok. godz. 21, pątnicy stanęli do Apelu Jasnogórskiego. Rozważania poprowadził o. dr Józef Olczak OSPPE – prowincjał Ojców Paulinów w Ameryce. Wszystkim zgromadzonym, także przy odbiornikach i telewizorach na całym świecie, którzy kochają Boga, Kościół i Ojczyznę, relikwiami bł. Jana Pawła II błogosławił biskup toruński Andrzej Suski.

Pielgrzymka była świętem jedności, dziękczynieniem za głos, który prowadzi do Chrystusa i Jego Matki, a także okazją do wspólnej modlitwy oraz spotkania z ojcami redemptorystami posługującymi w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM.

Inż. Andrzej Ryczek

Urodził się w Toruniu. Obecnie mieszka w New Jersey. Skończył studia na Wydziale Architektury Politechniki w Gdańsku. Pracował w Powiatowej Pracowni Urbanistycznej w Grudziądzu. Był generalnym projektantem w Biurze Projektów Handlu i Wystaw w Nowym Jorku. W Toruniu założył i prowadził Miejską Pracownię Urbanistyczną, która opracowała śmiałe projekty urbanistyczne w ramach strategii rozwoju miasta. Wyspecjalizował się w architekturze sakralnej. Tworzy formy trójwymiarowe. Jego dzieła to m.in.: ołtarz papieski na toruńskim lotnisku przygotowany na wizytę Jana Pawła II, wystrój kościoła św. Antoniego w Toruniu, projekt i realizacja wnętrza kościoła pw. św. Józefa w Grudziądzu, projekt aranżacyjny prezbiterium kościoła Świętego Ducha w Grudziądzu, wnętrze kaplicy w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, kościół bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i świątynia w kompleksie Centrum Polonia in Tertio Millennio w Toruniu oraz na ziemi amerykańskiej. Jest laureatem nagrody im. ks. Janusza Pasierba.

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.