Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Inauguracja działalności Bractwa św. Izydora

2011-07-22
fot.
Modlitwa wyprasza Boże błogosławieństwo w pracy na roli

Niedziela 17 lipca wpisuje się w historię Bractwa św. Izydora jako dzień, w którym po raz pierwszy spotkali się czciciele świętego Izydora, aby zainaugurować działalność Bractwa w diecezji toruńskiej. Mszy św. przewodniczył ks.kan. Zbigniew Gański diecezjalny duszpasterz rolników w asyście ks. kan. Tadeusza Brezy proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lubawie, gospodarza spotkania.

Ks. Gański homilię poświęcił na wyjaśnienie tematu dwóch filarów bractwa, czyli istocie modlitwy oraz jedności z Panem Bogiem i ludźmi. Członek bractwa otacza swoją codzienną modlitwą sprawy rolników, mieszkańców wsi, diecezji i całego Kościoła. Trzeba liczyć się z tym, że modlitwa może wymagać ofiary. Ile czasu damy Bogu na modlitwie, stokroć tyle otrzymamy – podkreślił kaznodzieja- więc pozwólmy działać Panu Bogu. Modlitwą można wyprosić Boże błogosławieństwo w pracy na roli, a bez niego każda praca jest bezowocna. Tworząc jedność z Panem Bogiem rolnik powinien współpracować z bratem rolnikiem, aby plon był obfity. Człowiek modlitwy i jedność będzie zdolny do bycia solidarnym z bliźnim. Jako członkowie Bractwa św. Izydora, za wzorem naszego patron, poprzez służbę bliźniemu wyrażajmy miłość do Pana Boga i Jego Matki. Bądźmy silni modlitwą, umacniajmy się zawierzając Matce Bożej, i nie odmawiajmy pomocy oraz wsparcia potrzebującemu – dodała na koniec ks. Gański. Mszę św. uświetnił chór Apasjonata z Lubawy.

Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego przypomniano podstawowe zadania Bractwa. Następnie wybrano Kapitułę. Prezesem Bractwa św. Izydora w diecezji toruńskiej został Stanisław Kołodziej, wiceprezesem – Andrzej Lendzion, natomiast na sekretarza wybrano Zbigniewa Makowskiego. Moderatorem Konfraterni został ks. Stanisław Grzywacz, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku. Postanowiono, że członkowie Bractwa będą się spotykać w różnych parafiach naszej diecezji. Najbliższe odbędzie się w pierwszą niedzielę października (2.10.2011) w parafii pw. św. Bartłomieja w Unisławiu. Zapraszamy kolejne chętne osoby do wstąpienia w szeregi Bractwa.

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.