Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pierwsza rocznica ustanowienia Kolegiaty

2011-07-22
fot.
Pierwsza rocznica ustanowienia Kolegiaty pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu Bazyliką.

Dzień wdzięczności wobec Pana Boga

W dniu 20 lipca 2010 r. dekretem Ojca Świętego Benedykta XVI kolegiata pw. św. Mikołaja bpa w Grudziądzu została podniesiona do godności bazyliki mniejszej. Rok po tym wydarzeniu bazylika grudziądzka wypełniła się wiernymi, aby świętować pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Uroczystość była podwójna ponieważ dokonano również intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II. W słowie wstępnym proboszcz ks. kan. Dariusz Kunicki, witając przybyłych kapłanów i wiernych, przypomniał fragmenty dekretu ogłaszającego bazylikę. Zachęcił do korzystania z możliwości uzyskiwania odpustów w nowej bazylice. Wyrażając radość z przekazanych przez J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego relikwii bł. Jana Pawła II wypowiedział nadzieję możliwości odczuwania bliskości papieża Polaka. Podziękowała ks. dr. Marcinowi Staniszewskiemu, wicerektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, za jego wkład pracy w przygotowanie dokumentacji potrzebnej do nadania tytułu bazyliki. Wszystkich zgromadzonych w świątyni zaprosił do wspólnego modlitewnego dziękczynienia.

Świętowanie rozpoczęło się modlitewnym czuwaniem: modlitwą różańcową, a następnie nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Andrzej Wawrzyniak, prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej. W homilii ks. Wawrzyniak mówił o domu Pana Boga, którym jest każda świątynia, w której człowiek może się z Nim spotykać. Bóg chce mieć swój dom na ziemi, aby otwierać przed człowiekiem swoje serce – mówił. W tym kościele płonie ognisko Bożej miłości i ogrzewa kolejne pokolenia mieszkańców Grudziądza –podkreślił Ksiądz Prałat. Świątynia grudziądzka od XII wieku budowana przez kolejne pokolenia, odbudowywana po wojennych zniszczeniach, odnawiana i upiększana przez następne lata stawała się twierdzą wiary, ale nie może zabraknąć również żywych cegieł budujących żywy kościół, którymi są wierni. Tytuł bazyliki mniejszej jest zobowiązaniem dla parafian. Kaznodzieja przypomniał również zasługi ks. inf. Tadeusza Nowickiego w doprowadzeniu grudziądzkiej fary do świetności i do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej. Patronka Grudziądza ze słynącego łaskami obrazu przywraca wiarę w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem i uczy budowania na miłości naszych relacji z Panem Bogiem i ludźmi, a z rąk Jezusa możemy zawsze oczekiwać błogosławieństwa – podkreślał kaznodzieja. Zwracając się bezpośrednio do parafian mówił: otrzymując tytuł papieski dla kościoła, otrzymaliście szczególne miejsce w wierze św. Piotra i jego miłości do Jezusa. Jan Paweł II przybywa do Grudziądza, aby utwierdzić was w wierze, z którą tak hojnie dzielił się za życia z innymi. Otwierając nasze serca, niech teraz w Grudziądzu spełnią się słowa: Otwórzcie drzwi Chrystusowi – zakończył homilię ks. prał. Andrzej Wawrzyniak.

Na zakończenie Mszy św. Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli podziękowania kapłanom. Szczególnie dziękowano ks. inf. Tadeuszowi Nowickiemu za ogromny wkład w odnowienie świątyni po zniszczeniach wojennych, za przyczynienie się wyniesienia kościoła parafialnego do godności kolegiaty a potem bazyliki, za rozwinięcie kultu Matki Bożej Łaskawej i stworzenie sanktuarium. Słowa wdzięczności skierowano do ks. prał. Andrzeja Wawrzyniaka za przewodniczenie rocznicowej Mszy św. i wygłoszone Słowo, do ks. dr. Marcina Staniszewskiego za przygotowanie szczegółowej dokumentacji w procesie starań o tytuł bazyliki mniejszej oraz do ks. kan. Dariusza Kunickiego, obecnego proboszczowa za kontynuację wysiłków na rzecz rozwoju parafii. Obecnym kapłanom oraz wszystkim wiernym podziękowania za wspólną modlitwę w pierwszą rocznicę ogłoszenia bazyliki złożył ks. kan. Dariusz Kunicki.
Następnie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej odmówiono Akt ofiarowania i odśpiewano hymn na cześć Patronki Grudziądza. Przed obrazem i wobec relikwii wypowiedziano słowa modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.

Prośmy, aby relikwie bł. Jana Pawła II, ten duchowy dar dla bazyliki, przyniosły błogosławione owoce na naszej drodze do nieba – wyraził na koniec swoje życzenie ks. kan. Dariusz Kunicki, proboszcz bazyliki grudziądzkiej. Następnie wierni uczcili relikwie papieża Polaka.

Mszę świętą uświetnił chór parafialny „Kolegiata” pod dyrekcją Barbary Wiśniewskiej, schola Pueri Sancti Nicolai pod kierunkiem Piotra Jezierskiego, za organami zasiadał Ryszard Dolecki.

Aleksandra Wojdyło

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
8
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.