Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Środa Popielcowa w Toruniu

2021-02-17
Fot. Ewa Melerska
- Kiedy posypujemy głowy popiołem, nie jest to tylko zaproszenie do pokuty i znak, że wszyscy przemijamy, ale jest to również znak mocy Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstał. Popiół to symbol, że my również jesteśmy w drodze do zmartwychwstawania – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Eucharystii w Środę Popielcową w toruńskiej katedrze.

Pasterz diecezji zwrócił uwagę, że „post z miłości do Boga jest budowaniem pomostu między doczesnością a wiecznością”. Podkreślił, że każdego roku otrzymujemy bardzo konkretne wskazania jak przeżywać Wielki Post. – Są to wezwania do modlitwy, postu i jałmużny. Czyli ważna jest rozmowa z Bogiem, wyrzeczenie i pokuta oraz miłość bliźniego. Te trzy filary religijności określają nasz stosunek do Boga, do innych ludzi i do spraw materialnych.

Hierarcha podkreślił, że aby praktyki te miały posiadać wymiar duchowy, powinny być czynione nie ze względu na rozgłos i opinię innych ludzi, ale ze względu na Boga. - Jest to trochę pod prąd, wbrew modzie i współczesności, ponieważ dziś, kto nie jest obserwowany, nie jest zauważony, ten nie istnieje. - mówił.

Bp Śmigiel przypomniał, że dawniej w okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowywani byli do przyjęcia sakramentu Chrztu św. Dopiero z czasem do przeżywania Wielkiego Postu zaproszono również pokutujących. - Kiedy grzech tych ludzi był publiczny i znany wszystkim, musieli odbyć również publiczną, zewnętrzną pokutę i wówczas czas Wielkiego Postu był dla nich  błogosławieństwem. W tym okresie przeżywali swoją pokutę i stopniowo zbliżali się, oczyszczając swoje serce, do ołtarza Pana. Ostatecznie zaproszono do przeżywania tego szczególnego czasu cały Kościół, ponieważ „bycie człowiekiem wiary wymaga drogi, nieustannej pracy, codziennej formacji”.

- Żyjemy w czasie apostazji, jawnej i ukrytej – mówił bp Śmigiel. Zauważył, że „apostazja jawna jest mniej groźna, ponieważ w jakimś sensie jest potwierdzeniem tego, co się w życiu tych ludzi już dokonało. To jest zawsze bardzo smutne i jest dla nas wezwaniem do rachunku sumienia, ale to już się dokonało, a teraz znalazło swój wyraz”. Hierarcha podkreślił jednak, że bardziej niebezpieczna i trudna jest apostazja ukryta, która jest wyzwaniem dla każdego z nas. - Wielu ludzi, nie tylko młodych, żyje tak, jakby Bóg naprawdę nie istniał. Walka ideowa została przeniesiona na poziom prawno-organizacyjny. Tymczasem my wiemy, że prawdziwa walka duchowa odbywa się w sercu każdego człowieka i tam trzeba ją stoczyć. Dziś wchodzimy w Wielki Post, aby taką walkę stoczyć – nadmienił.

em/Toruń/KAI
Zdjęcia: Ewa Melerska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.