Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Do Matki jedności z Bogiem

2011-09-08
Delegacja diecezji toruńskiej na Jasnej Górze / Fot. Aleksandra Wojdyło
Pod tym hasłem trwała dwudniowa (3-4 września) 30. ogólnopolska pielgrzymka rolników na Jasną Górę połączona z dziękczynieniem Panu Bogu za plony.

Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się 5 września 1982 roku z inicjatywy wspólnoty ogrodników, rolników i działaczy ludowych, którzy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie dziękczynienia za plony do ówczesnego prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Do Matki Bożej przybyło wówczas 300 tys. rolników. Tradycja organizowania dożynek i pielgrzymki rolników jest kultywowana do dzisiaj, ponieważ w pierwszą niedzielę września rolnicy gromadzą się na Narodowych Dożynkach, by podziękować Bogu za plony i prosić o błogosławieństwo na nowy siew. To właśnie Jasnogórskiej Pani rolnicy przynoszą radość z zakończonych zbiorów, ale i wołanie o pomoc dla ludzi dotkniętych tegorocznymi podtopieniami, powodzią i huraganami. Rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że pomimo trudnych warunków atmosferycznych i słabych zbiorów, należy za każdy kłos i każde ziarno podziękować Panu Bogu. To oni, współpracujący z Bogiem w dziele stwórczym, z głęboką wiarą i ufnością w Bożą opiekę licznie przybywają do tronu Matki Jasnogórskiej, aby za Jej pośrednictwem dziękować za każdy dar polskich pól, ogrodów i sadów.

Tradycyjnie już członkowie duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej aktywnie włączyli się w obchody jasnogórskich dożynek. W tym roku pielgrzymowali rolnicy z parafii w Prątnicy, Ostromecku, Unisławiu, Lipinkach, Jastrzębiu, Biskupicach, Słupie, Górnych Wymiarach, Sarnowie i Lubawie. Po raz kolejny relikwie św. Izydora, patrona rolników, zwiozła delegacja nowego Bractwa św. Izydora. Wieniec dożynkowy wykonany przez parafian z Ostromecka reprezentował naszą diecezję i -jak inne artystyczne dzieła rąk rolników – budził zainteresowanie oraz podziw oglądających.

Pielgrzymka rolników rozpoczęła się o g. 19. Mszą św. w bazylice jasnogórskiej, którą pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego, nowego Krajowego Duszpasterza Rolników, koncelebrowali: ks. prał. Stanisław Sojka, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz diecezjalni duszpasterze rolników.

Zebranych powitał ks. prał. Stanisław Sojka i zaprosił do rolniczego dziękczynienia: „W duchu wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II, będziemy modlić się za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani, Matki Jedności Ludu Bożego, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo dla Kościoła, Ojczyzny i wszystkich naszych rodzin”. Przekazał kapłanom podziękowanie od bp. Jana Styrny (który przez ostatnich 10 lat kierował krajowym duszpasterstwem rolników) za ich troskę o duszpasterstwo rolników.

Homilię wygłosił nowy krajowy duszpasterz rolników bp Edward Białogłowski. „Rolnik ma świadomość, że Bóg podtrzymuje nasze plony. Pan podtrzymuje całe nasze życie, ale także nasze mienie. I dzisiaj przychodzimy Panu Bogu podziękować” mówił w homilii biskup. Przypominając słowa bł. Jana Pawłami II z pielgrzymki w 1991 „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” mówił do rolników, że słowa te są nadal aktualne i aby za wszelkie dobro, pomimo trudności pogodowych, czy materialnych dziękowali Panu Bogu i pamiętali o słowach z liturgii, że „Bóg podtrzymuje całe życie”, także plony pól, sadów, ogrodów. „Wszystko, co mamy, stało się przez Chrystusa” podkreślał bp Białogłowski. „Przychodzimy na Jasną Górę, aby dziękować za powołanie i misję rolnika. I dlatego dzisiaj modlimy się za rolników, aby wypełniali z miłością i radością swoją misję, choć czasy dla rolnictwa ciągle nie są spokojne” dodał kaznodzieja.

Przypominał, że powołanie rolnika realizuje się nie tylko na roli, ale również w rodzinie. „Jesteście niezastąpieni dla Ojczyzny i Kościoła, więc brońcie waszej godności, ziemi, rodziny i życia” nawoływał. Następnie skierował do rolników pełne serdeczności słowa podziękowania: „Dziękujemy wam rolnicy za wierność waszemu powołaniu i misji – mówił biskup Edward – za trwanie przy ziemi i ciężką pracę, nie zawsze docenianą oraz za solidarność, jaką okazujecie dzieląc się plonami z ofiarami powodzi, z klerykami seminariów i z ubogimi”.

Liturgię Mszy św. inaugurującej pielgrzymkę i święto dziękczynienia za plony przygotowało duszpasterstwo rolników diecezji toruńskiej. Złożone zostały także dary ołtarza: świeca, chleb, kwiaty, warzywa, owoce oraz kosz dożynkowy dla Krajowego Duszpasterza. Natomiast chór Appasjonata z Lubawy pod dyrekcją Marka Józefowicza zapewnił oprawę muzyczną. W ciągu swojej 10-letniej historii chór zdobywał laury m.in. na Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Religijnej czy Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica”.

Po Mszy św. rozważanie Apelu Jasnogórskiego poprowadził metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. „Rolnicy przybyli z całej naszej Ojczyzny, by Ci powiedzieć, że są naprawdę z Tobą – Maryjo, że są ludźmi wiary i sumienia, i na zawsze pozostaną Ci wierni” – mówił arcybiskup. Przynosząc wieńce dożynkowy, jako znak wiary w Boga, w Jego wszechmocną dobroć i wielkiej wdzięczności za to wszystko, co Bóg daje za pośrednictwem polskiej ziemi, nie narzekajmy, ufajmy, że Bóg nam dopomoże” podkreślał. Ręce rolnika są błogosławione, bo karmią i bronią. Prośbą za rolników do Matki Bożej: „Maryjo, przyjmij te ręce gotowe do współpracy z Bogiem, aby nie brakowało chleba. Bądź ich serdeczną matka i opiekunką” zakończył rozważanie apelu.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach przygotowane przez diecezję pelplińską zgromadziło wielu wiernych. Następnie wieczorne i nocne, aż do godzin porannych, czuwanie rolników trwało w kaplicy Cudownego Obrazu.

W niedzielny poranek, kiedy na placu przed Szczytem gromadzili się rolnicy i uczestnicy pielgrzymki, diecezja toruńska również włączyła się w organizację czuwania przed Sumą, ponieważ z koncertem pieśni wystąpił ponownie chór Appasjonata z Lubawy.

Mszy św. dożynkowej na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił biskup świdnicki Ignacy Dec. Eucharystię koncelebrowali: bp Edward Białogłowski – krajowy duszpasterz rolników, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej, ks. prof. Stanisław Sojka oraz duszpasterze rolników, wśród nich ks. Zbigniew Gański, diecezjalny duszpasterz rolników diecezji toruńskiej.

W tegorocznych dożynkach jasnogórskich brał udział Prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, parlamentarzyści i związkowcy.

Liturgię poprzedziła cześć oficjalna. W słowach powitania o. Roman Majewski przeor klasztoru jasnogórskiego, podkreślił przywiązanie rolników do tradycji ludowych i narodowych. Poruszył problem ubóstwa w Polsce, mówiąc: „To ubóstwo nas wszystkich boli i od nas wszystkich wymaga, aby dzielić się z biedniejszymi od nas i pomagać tym, którzy żyją najbliżej nas”.

Prezydent Bronisław Komorowski wyraził uznanie dla wysokiego poziomu polskiego rolnictwa, które może konkurować z rolnictwem europejskim. „Ma za co Polska dziękować polskim rolnikom” – dodała głowa państwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki poruszył m.in. problem unijnej polityki rolnej, uwolnienia Europy od żywności genetycznie modyfikowanej

Starostami ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze byli państwo Stanisława i Michał Hościło ze wsi Dryga Kolonia, parafia Chodorówka Mała w archidiecezji białostockiej, którzy wręczyli bochny chleba głównemu celebransowi, prezydentowi, ministrowi oraz przeorowi jasnogórskiego sanktuarium.

Homilię dziękczynną za plony wygłosił biskup świdnicki Ignacy Dec. Porównując Jasną Górę do Kany Galilejskiej, prosił rolników, aby czynili wszystko, czego pragnie Chrystus. Poruszył problem rolniczego powołania w trzech aspektach: ziemi – jako warsztatu pracy, rolnika – człowieka pracującego na roli oraz chleba – jako owocu pracy rolnika. „Ziemia, jako nasza karmicielka, jest naszym podstawowym, naturalnym, najważniejszym narodowym bogactwem, skarbem, więc nie można pozbywać się polskiej ziemi” napominał. Zwracając się do uczestników pielgrzymi mówił, że naród potrzebuje rolników, bo go żywi. Rolników prosił, aby bronili życia w rodzinach i środowiskach. „Bracia rolnicy, dziękujemy wam za wierność naszej polskiej ziemi i prosimy, mimo trudnych warunków, nie opuszczajcie swojego posterunku pracy, swojej służby narodowi. Przekonujcie dzieci i wnuki, żeby wbrew wszystkiemu pozostawali na ojczyźnianej ziemi. Bracia i siostry, nie uciekajcie ze wsi, bo może nam braknąć chleba na codzienny stół, na wigilijny opłatek, na stół Eucharystyczny” przekonywał biskup.

Diecezja toruńska włączyła się w liturgię i przygotowała dożynkowe dary dla Krajowego Duszpasterza Rolników, biskupa Edwarda Białogłowskiego, które zostały złożone w procesji z darami.

Starościna jasnogórskich dożynek w imieniu wszystkich polskich rolników wypowiedziała słowa dziękczynnej modlitwy: „Dziękujemy przede wszystkim za plony, za zdrowie nasze, całej naszej rodziny, naszej parafii, za wszystkich rolników i prosimy o błogosławieństwo Matki Bożej dla wszystkich rolników”.

Z okazji dziękczynienia za plony okolicznościowe słowo do rolników skierował Jarosław Kaczyński: „W dniu rolniczego święta wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba, kieruję do wszystkich rolników w naszej Ojczyźnie. (…) Oczekujemy, że wszyscy odpowiedzialnie myślący w naszej Ojczyźnie, rozumiejący interes narodowy i racje stanu, staną wspólnie z nami w obronie polskiej wsi, jej cywilizacyjnych przemian, opartych na tradycji i katolickich korzeniach, ale także otwartych na nowoczesność i postęp służący każdemu jej mieszkańcowi”.

Biskup Edward Białogłowski złożył szczególne podziękowanie duszpasterstwu rolników diecezji toruńskiej i pelplińskiej za współorganizację tegorocznych dożynek ogólnopolskich.

Na zakończenie Mszy św. poświęcone zostały dożynkowe wieńce, symbol dziękczynienia i ufności polskiego rolnika w pomoc Bożą na roli.

Aleksandra Wojdyło

 

GALERIA ZDJĘĆ
Chór Appasjonata reprezentował diecezję w oprawie muzycznej na Szczyci
Delegacja diecezji toruńskiej na Jasnej Górze
Delegacja z parafii w Ostromecku z wieńcem dożynkowym
Relikwie św. Izydora na Jasnej Górze
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.