Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

29. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej

2021-03-25
Fot. Ewa Melerska
- Podczas zwiastowania pierwszy raz w historii ludzkości człowiek w pełni zgodził się na wolę Boga - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. w toruńskiej katedrze. Była ona centralnym punktem tegorocznych obchodów 29. rocznicy utworzenia Diecezji Toruńskiej oraz Dnia Świętości Życia.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021 r. Diecezja Toruńska obchodziła 29-lecie swojego istnienia. Została ona utworzona przez papieża św. Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r.

Dziękczynnej Eucharystii w katedrze toruńskiej przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel. Udział w niej wzięli również bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy, bp Andrzej Suski, biskup senior, księża, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wraz z moderatorami, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy.

Bp Śmigiel w homilii podkreślił, że „bez maryjnego „tak” podczas zwiastowania nie byłoby narodzenia, ofiarowania, nauczania i znaków Pana Jezusa. Wreszcie, nie byłoby krzyża i zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego”. Zauważył, że w dzień zwiastowania Bóg po raz kolejny wyszedł ku człowiekowi, zadając mu pytanie: czy chce całkowicie wypełniać Jego wolę. - Tym człowiekiem okazała się Maryja – zauważył.

Pasterz diecezji, nawiązując do perykopy ewangelicznej, wspomniał, że Maryja na słowa anioła zmieszała się. - To  świadczy o Jej pokorze, ale także o Jej zwyczajności. Jednocześnie, nie było w Niej zawahania, było otwarcie na wolę Pana Boga – mówił.

Bp Śmigiel podkreślił, że pierwszą i najważniejszą nauką płynącą ze zwiastowania jest to, że „człowiek w Maryi stał się cały dla Boga”. - Ewangeliczny człowiek ma być zasłuchany w głos Boga, poddany Jemu w całości i w ten sposób odczytuje swoje powołanie i staje się szczęśliwy - zauważył.
Drugą prawdą, której uczy nas zwiastowanie to, że wydarzenia, które najbardziej wpływają na losy świata i ludzi dokonują się w ukryciu. - Zwiastowania nikt nie oglądał. Dokonało się w nazaretańskim domku, ukryte przed oczami ludzi. To, co potem podziwiali pasterze, mędrcy ze wschodu i aniołowie najpierw musiało dokonać się w ciszy i odosobnieniu – podkreślił hierarcha.

Pasterz powiedział, że „ten, kto chce pełnić dzieła Boże, musi najpierw spotkać się z Bogiem w milczeniu i wsłuchać się w Jego głos”. Jest to bardzo ważne, aby budować relację z Bogiem i Jezusem Chrystusem, ponieważ w ciszy rodzą się wielkie dzieła.

Hierarcha w homilii powrócił do przykładu św. Józefa, którego w tym roku szczególnie czcimy. Zauważył, że Bóg przemawiał we śnie do św. Józefa cztery razy. - Święty Józef pokazuje nam, że należy być posłusznym temu, co usłyszymy od Pana Boga – mówił.

Wspomniał także postaci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którzy byli zasłuchani w słowo Boże i wypełniali Jego wolę mimo trudu, cierpień i prześladowania. Najważniejsze decyzje w życiu podejmowali oni w odosobnieniu i w ciszy serca, bo tak działa Bóg.

- Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do dwóch rzeczy. Po pierwsze – do spotkania z Bogiem na osobności, w cichej modlitwie, a po drugie, do zaufania Mu do końca i wypełniania Jego woli w całości – podsumował bp Śmigiel.

Z okazji obchodzonego w Kościele Dnia Świętości Życia w dalszej części liturgii miało miejsce uroczyste przystąpienie wiernych oraz duchownych do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Do modlitewnej pomocy dzieciom poczętym przystąpiło blisko 30 osób.

em/Toruń/KAI
zdjęcia: Ewa Melerska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.