Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Podziękowali za 25 lat

2011-09-27
fot.
Dzień 25 września 2011 r. wpisał się historię miasta Grudziądza jako dzień dziękczynienia za 25 lat posługi biskupiej ks. bp Andrzeja Suskiego.

Duchowieństwo i wierni z Grudziądza podziękowali za 25 lat posługiwania
biskupiego ks. bpa Andrzeja Suskiego
Spes mea unica

Świętowanie w grodzie biskupa Chrystiana rozpoczęło się o godz. 13.00 Mszą św. w bazylice pw. św. Mikołaja biskupa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył jubilat J. E. ks. biskup Andrzej Suski. Mszę sprawowali także kapłani z dekanatów grudziądzkich. W modlitwie dziękczynnej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, siostry zakonne oraz wierni świeccy, przedstawiciele poszczególnych parafii.

Biskupstwo to pełnia posługiwania tych, którzy rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasion wiary – wprowadzał w istotę jubileuszowej modlitwy ks. Wojciech Osicki.

Słowa powitania w imieniu kapłanów z dekanatów grudziądzkich wypowiedział ks. inf. Tadeusz Nowicki. Ksiądz biskup jest u siebie, więc nie trzeba szczególnie witać w tym miejscu i tym Bożym domu. Diecezja i miasto przeżywa dzień jedyny w swojej historii, bo gromadzi się całe prezbiterium Grudziądza – mówił ks. infułat. To właśnie dzięki Księdzu Biskupowi miasto zyskało na znaczeniu w nowej wówczas diecezji toruńskiej. Grudziądz zawsze leżał w trosce Jego Ekscelencji – podkreślał. Jubileusz 25-lecia to dar i łaska Boża, a za dary trzeba dziękować, więc bazylika zapełniła się wiernymi, chcącymi wspólnie z biskupem dziękować Panu Bogu. Nie byłoby w Grudziądzu kapituły, koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej, sanktuarium grudziądzkiego, bursy szkolnej, centrum Caritas, konsekracji kościołów i wielu innych dzieł duchowych bez szczególnego zaangażowania biskupa Andrzeja – wymieniał ks. Nowicki zasługi biskupa Andrzeja poczynione dla miasta i parafii grudziądzkich. Podkreślał, że to właśnie Biskup Andrzej uwierzytelniał to, o czym zawsze sam mówił, stąd w mieście takie liczne dzieła, które cały czas żyją, rozwijają się i służą mieszkańcom. Na koniec ks. inf. Nowicki dodał, że nadziei chrześcijańskiej, tej, którą obrał w swoim haśle Ksiądz Biskup, potrzebujemy we współczesnej rzeczywistości. Dlatego hasło Spes mea unica – Nadzieja moja jedyna – jest nadal aktualne i może być również dla nas wiernych drogowskazem – podkreślił.

Biskup Andrzej przemawiając zaznaczył, że istotą każdego jubileuszu jest radosne uwielbienie Boga za Jego dobrodziejstwa, więc wraz z wiernymi chce złożyć dziękczynienie nie tylko za 25 lat święceń biskupich, ale również za blisko 20 lat posługi w Diecezji Toruńskiej, za braci kapłanów, współpracowników, za struktury duszpasterstwa, za katolików świeckich dających swoim życiem świadectwo wiary, za współpracę z władzami i instytucjami oraz za beatyfikację Jana Pawła II i błogosławionych z Diecezji Toruńskiej: bł. Matkę Marię Karłowską i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Doskonale więc widać wiele jest powodów do radości w Grudziądzu i diecezji toruńskiej. Za św. Augustynem powtórzył biskup Andrzej, że „dla was jestem pasterzem, ale z wami jestem chrześcijaninem”. Prosił o modlitwę za siebie, za biskupa Józefa i o nowe powołania kapłańskie, „aby rok jubileuszu zaowocował nową gorliwością służby dla Kościoła toruńskiego”.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Kowalski. Mówił, że obecność biskupa w kościele buduje, mobilizuje do wiary i zachęca do działania. Pan Bóg cały czas jest zatroskany o człowieka, więc, jak dobry ojciec, nie tylko towarzyszy w życiu dziecka i uczy wzrastać, ale również wymaga. Niebo otworzy się przed nami nie z powodu naszych zasług, ale dlatego, że jesteśmy synami i córkami samego Boga – podkreślał kaznodzieja. Powołując się na słowa papieża Benedykta XVI mówił o potrzebie budowania współczesnego życia i wiary nie na własnym egoizmie, ale na mocy Chrystusa i Jego krzyżu. Każdy chrześcijanin powinien być zaniepokojony (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) słowami Chrystusa zapraszającymi nas do pracy w winnicy i z ufnością poddawać się mocy Chrystusowej. Niech Jezus nas prowadzi i niepokoi – tymi słowami zakończył homilię ks. Kowalski.

W procesji z darami ofiarnymi do ołtarza przyniesiono i na ręce Księdza Biskupa złożono m.in. okolicznościowe medale przedstawiające grudziądzką bazylikę.

Liturgię uświetnił chór miejski Alla Camera. Uroczyste Te Deum zabrzmiało ze szczególnym dziękczynieniem Bogu za srebrny jubileusz biskupa Andrzeja.

Prezydent miasta Grudziądza Robert Malinowski składając serdeczne życzenia Jubilatowi, wręczył medal, honorowego obywatela miasta.
Po zakończonej Mszy św. Biskup Andrzej po krótkiej chwili osobistej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Grudziądza, złożył bukiet czerwonych róż. Przed kościołem spontanicznie życzenia muzyczne złożyli członkowie grudziądzkiego neokatechumenatu.

W ramach świętowania w niedzielne popołudnie w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego zorganizowano koncert. Witając dostojnego Jubilata ks. bpa Andrzeja Suskiego proboszcz parafii ks. prał. Henryk Kujaczyński przypomniał, że to właśnie ten kościół był pierwszą świątynią konsekrowaną przez Księdza Biskupa. I za to niech będą dzięki Panu Bogu oraz za ruchy i stowarzyszenia, które świecą jak żarówki w życiu grudziądzkich parafii – dodał ks. Prałat.

Program prowadził ks. Jarosław Janowski, dyrektor grudziądzkiej bursy Caritas. W słowie wiązanym m.in. przypomniał słowa przysięgi biskupa oraz myśli bł. Jana Pawła II zawarte w książce „Wstańcie – chodźmy”. Był również autorem pokazu multimedialnego przypominającego wizyty biskupa Andrzeja w Grudziądzu w ciągu blisko 20-lerniej historii naszej diecezji. Przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w grudziądzkich parafiach, katechetów, wychowanków bursy szkolnej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pozostałych grup złożyli jubileuszowe życzenia Biskupowi Toruńskiemu. Dziękowali za troskę o ruchy, o kształt katechizacji, za powołanie przed 10 laty bursy Caritas i za troskę o młode pokolenie. Życzyli opieki Matki Bożej Łaskawej i błogosławieństwa Bożego w dalszych latach prowadzenia Kościoła toruńskiego. Oprawę muzyczną zapewniły chóry „Maksymilianum” i Soli Deo” z parafii pw. św. Maksymiliana pod dyrekcją Adama Szynkiewicza, chór „Canto Fermo” z parafii pw. św. Józefa dyrygowany przez Barbarę Małkiewicz, chór z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pod kierunkiem Józefa Mossakowskiego oraz schola „Pueri Sancti Nikolai” z parafii pw. św. Mikołaja kierowana przez Piotra Jezierskiego.

Na zakończenie jubileuszowego spotkania ks. prał. Kujaczyński raz jeszcze wypowiedział słowa dziękczynienia za dobrego ojca, którym jest dla diecezji toruńskiej biskup Andrzej. W imieniu wszystkich zgromadzonych kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich zapewnił pasterza diecezji o modlitwie i polecaniu Jego działań Opatrzności Bożej.

Biskup Andrzej podziękował za dzień pięknego jubileuszu i za duszpasterskie spotkanie. Wspomniał również o swoich związkach ze św. Maksymilianem Kolbe. To właśnie w dniu 14 sierpnia, w dniu wspomnienia liturgicznego św. Maksymiliana, ogłoszona została moja nominacja biskupia. Uczestniczyłem w jego uroczystościach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, konsekrowałem pierwszy kościół właśnie pod jego wezwaniem i w tym samym kościele również świętuję swój jubileusz – mówił biskup Andrzej. Na koniec – jak dobry ojciec – powiedział do zgromadzonych Stójcie mocno w Panu. Alleluja! oraz udzielił jubileuszowego błogosławieństwa. Po czym odśpiewano pieśń „Abba Ojcze”, która w tym momencie nabrała szczególnego, symbolicznego znaczenia.

Aleksandra Wojdyło

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.